VÌ SAO VỤ ÁN CÙ HUY HÀ VŨ CÓ THỂ ĐƯA ĐẾN “HẬU QUẢ KHÔN LƯỜNG” CHO BẠO QUYỀN VGCS ?

Posted on Tháng Tư 13, 2011

11


Phân tích và bình giải dư luận sau bản án – Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus – 10-4-2011

            Tính từ 1945 đến nay, cộng sản cai trị Việt Nam đã  66 năm. Suốt thời gian này, Việt Nam bị đảng cộng sản đem “hy sinh” cho 3 cuộc chiến tranh với 3 ý nghĩa trái ngược nhau. Từ 1945-54, chiến tranh được gọi là “kháng chiến chống Pháp”, với kết quả là giúp Trung Cộng và Liên Xô chia lại vùng ảnh hưởng với Anh-Pháp-Mỹ, và “ta” chỉ còn một nửa nước. Từ 1954-75, “chống Mỹ cứu nước”, đưa đến kết quả là “đại thắng mùa Xuân” năm 1975 khiến cho “Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa” vỡ ra làm đôi; nửa Tàu ra mặt theo Mỹ, và “ta” kiên trì với nửa Liên Xô còn lại, hồ hởi  theo “ba giòng thác cách mạng” đi làm “nghĩa vụ quốc tế” ở Campuchia, thay vì xây dựng hòa bình ở nước nhà, cho dân đỡ khổ. Đánh Pol Pot ở Campuchia là “đánh vỗ mặt” Tàu Cộng; tất nhiên bị Tàu đem quân chinh phạt, dưới danh nghĩa “dạy cho bài học” – Tàu gọi là “giáo trừng”. Cuộc chiến này kéo dài 13 năm, tuy quân Tàu chỉ vào sâu VN được có ít lâu. Tổng cộng, 3 cuộc chiến với 3 danh nghĩa “tréo ngoe” nhau, tổn hại nhiều triệu sinh mạng người VN, chiếm hết 2/3 thời gian đảng cs ngự trị trên đầu trên cổ quốc dân VN, mà không cắt nghĩa được đảng cs nhân danh cái gì ?  Trước sau, mọi “lý luận” đảng cs đưa ra để biện bạch cho tính chính danh cầm quyền – legitimacy to rule – của nó, chẳng qua chỉ là “nói lấy được”. Thí dụ, về cái tên nước “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Cộng Hòa ? Nguyên nghĩa là “chế độ không vua”; đã được chính quý vị “lão thành cách mạng” của cộng sản “gọi mỉa” nó là chế độ “Vua Tập Thể”. Xã Hội chủ Nghĩa ? Danh nghĩa này đã bị các “tiền bối bậc thầy” của bọn cộng sản đương quyền “hỏi vặn” chúng rằng : “cái này là cái nào” ? Xưa nay trên đời đã có nhiều thứ có tên là “xã hội chủ nghĩa”. Cái thứ XHCN của Liên Xô thì đã cùng với đế quốc LX đi vào thùng rác rồi; bộ chúng “lượm lại xài đỡ” hay sao ? Chúng có thể “sao chép” luận điệu Tàu, để cho rằng chúng đang theo “chủ nghĩa xã hội với bản sắc Việt Nam” ? Rất tiếc ! Việt Nam không hề có cái thứ “bản sắc” nào cho phép cha con chồng vợ “đấu tố” nhau; cũng không thể chấp nhận “lãnh tụ thần tượng” nào, tự xưng người VN mà lại mặc đồng phục “đại cán” Tàu. Nếu truy xét thêm, từ khẩu hiệu lập quốc – Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc – cho đến motto cầm quyền – Của Dân, Do Dân, Vì Dân – v.v…,  nhất nhất đều đã rụng rời tơi tả, không gì cứu vãn nổi. Lề thói cầm quyền dựa trên phương châm “thứ nhất rỉ tai; thứ hai mã tấu” – tuyên truyền không được thì đàn áp – chỉ hữu hiệu thời “chiến tranh lạnh” sau “bức màn sắt” hay “bức màn tre” của thế kỷ trước. Năm nay, bọn “xã hội đen trong lòng chế độ đỏ” đã “đi dép râu vào cộng đồng nhân loại” khá xa rồi. Mâu thuẫn cơ cấu giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa , đang phát tác thành khủng hoảng mọi mặt. Cộng thêm “đối phó sảng” của bọn chóp bu “lú lẫn”, khủng hoảng sẽ nhân lên gấp bội. Lời cảnh báo của Janos Kornai đang hiện hình thành con ma “diễn biến hòa bình”. Cỗ máy cộng sản cầm quyền là cỗ máy dùng cho chiến tranh, chẳng những vô dụng mà còn trở thành tai vạ trong hòa bình. Trong tình hình “thập tử nhất sinh” của đảng cộng sản, mỗi  phản biện của Hà Vũ là một cáo trạng lên án chúng. Chế độ “giả cầy” – quái thai – tư bản không ra tư bản, cộng sản không phải cộng sản, lúng túng, rồi “tự hại”. Đem Hà Vũ ra tòa; và vụ án diễn ra như mọi người đã thấy, là một hình thức chế độ cộng sản trái mùa “cúi đầu nhận tội”. Lâm cảnh “họa vô đơn chí”, VGCS không phải đợi lâu, những “hậu quả khôn lường” đã tới lù lù.

            Sau đây là bài phân tích thời sự của LS Đinh Thạch Bích về đề tài này …

 Để Nghe, xin bấm vào đây  Để Tải Xuống, xin bấm vào đây
Advertisements