Thông cáo báo chí về Monument WELCOME TO LITTLE SAIGON SAN JOSE

Posted on Tháng Tư 17, 2011

0


LitTLE SAIGON SAN JOSE FOUNDATION

2857F Senter Road Suite #45,San Jose, CA  95111

Phone: 408-489-1050 

                  Thông Báo                                                             

Kính gởi: 

– Đồng hương tỵ nạn Cộng Sản tại vùng Bắc Cali.

– Quý Tổ Chức Tôn Giáo, hội đoàn.

– Các cơ sở thương mại trong khu Little Saigon San Jose

– Quý cơ quan truyền thông báo chí. 

Kính chào qúy đồng hương,

Bia Đá (Monument) với hàng chữ WELCOME TO LITTLE SAIGON SAN JOSE đã được kiến trúc theo quy định và luật lệ của Thành phố và đã được dựng lên ngay giữa đường Story, góc Xa lộ 101 về hướng Tây . Little Saigon San Jose Foundation sẽ phối hợp với một số cơ quan của thành phố và sở cảnh sát để tổ chức Lễ Khánh thành long trọng bia đá lịch sử này. Chúng tôi kính mời toàn thể đồng hương, các chủ nhân của các cơ sở thương mại trong khu Little Saigon, các đoàn thể hội đoàn, cùng quý cơ quan truyền thông đến tham dự Ngày Khánh Thành Bia đá khắc ghi hàng chữ “Chào Mừng Little Saigon San Jose”. 

Ngày:              Thứ Bảy, 21 tháng 5, năm 2011

Thời Gian:     Từ 11 giờ sáng đến 1 giờ trưa

                                    Địa Điểm:       Góc đường Story Rd và Via Ferrari

Cuộc tranh đấu bền bỉ, kiên cường của Cộng Đồng tỵ nạn Cộng Sản tại miền Bắc Cali cho nền dân chủ bị chà đạp đã được thành công và chính quyền thành phố đã nhượng bộ và chấp nhận cho cộng đồng chúng ta tiến hành làm các biểu tượng như Lá phướn (Banner), Bia đá (Monument) và Cổng chào (Gateway).Thắng lợi này có được nhờ vào sự quyết tâm của Ban Đại Diện Cộng Đồng Bắc Cali cùng các tổ chức hội đoàn, nhờ vào sự giúp đỡ của các mạnh thường quân đầy nhân nghĩa, cũng như của một số các cơ quan truyền thông báo chí, nhờ sự dấn thân của toàn thể đồng hương và của chiến sĩ Lý Tống, cũng như sự làm việc sáng suốt, minh bạch của các anh chị hoạt động cộng đồng nhiều tâm huyết, đặc biệt là các thành viên trong Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ ngày nào.

Little Saigon San Jose Foundation đã được thành lập với nhiệm vụ tiến hành các công trình khắc ghi dấu ấn thắng lợi của cộng đồng chúng ta qua các lá phướn và bia đá. Trong suốt 3 năm qua, các thành viên của Little Saigon San Jose Foundation đã kiên trì làm việc không mệt mỏi với các cơ quan của thành phố, và cuối cùng đã hoàn tất nhiệm vụ được giao phó: 18 Banners đã được treo và vinh danh trong Ngày Khánh Thành 11 tháng 10 năm 2008, và bây giờ Bia đá Chào mừng Little Saigon San Jose đã được hoàn tất và sẽ được long trọng khánh thành vào lúc 11 giờ trưa, Thứ Bảy ngày 21 tháng 5 tới đây.

Các Lá phướn và Bia đá Little Saigon là những dấu ấn cho sự thắng lợi và niềm hãnh diện của  cộng đồng chúng ta. Những biểu tượng này khắc ghi cái tên gọi chống Cộng Little Saigon cho một khu vực thương mại có được những thành công rực rỡ về kinh doanh, mà Cộng Đồng Tỵ Nạn Cộng Sản Bắc Cali đã đạt được và đã đóng góp đáng kể cho sự khởi sắc và phồn vinh của thành phố San Jose.

Với những dấu ấn thắng lợi này, tổ chức Little Saigon San Jose Foundation xin được một lần nữa ghi nhận những đóng góp, yểm trợ của đồng hương và các mạnh thường quân cho công trình các Lá phướn trong năm 2008. Và với số tiền khiêm tốn còn dư lại, chúng tôi đã cố gắng vận động sự tiếp tay làm việc vô vụ lợi của các kiến trúc sư, các công ty xây dựng trong cộng đồng, để tiến hành tiếp công trình Monument trong năm 2009 và hoàn tất vào tháng 3 năm 2011.

Qua Thông Báo này, Foundation xin được báo cáo tổng kết chi thu tài chánh cho 2 công trình này như sau: 

BÁO CÁO TÀI CHÁNH TÍNH ĐẾN NGÀY 12 THÁNG  TƯ NĂM 2011.

LITTLE SAIGON SAN JOSE FOUNDATION

Nonprofit public benefit corporation

Tax I D # 80-0178952

2857 Senter Road Suite F#45, San Jose, CA 95111

A. Tổng số thu:  $47,021.61 (sau khi đã hoàn trả lại anh Lý Tống $4,500.00) bao gồm:

Ngày               Họ, Tên                                                                      Số tiền

05/04/08  Mr. Lý Tống/Aka LH                                                         $5,000.00

05/04/08  Kim Loan Health care                                                         $1,000.00

05/04/08  Discount smog center                                                        $   100.00

05/15/08  VN Nhat Bao/Ms. Quỳnh Thi                                            $   500.00

05/09/08  Kim Chi, K. Van, K. Hoa, Ngoc, Dieu Trang                    $   350.00

05/09/08  Truman Nhu/Diana Tran                                         $   500.00

05/09/08  Tony Dinh/Century 21                                                        $   500.00

05/15/08  Vietnam AM Radio                                                            $   500.00

05/15/08  Luât sư Linda Han Nguyen                                                $   500.00

05/15/08  Lily N. Nguyen/Steven H. Do                                            $     50.00

05/15/08  Ms. Tu To Huynh                                                    $     50.00

05/15/08  Mr. Cai Dinh Le/Ha Thi Vo                                                $   100.00

05/15/08          Mr. Hoang The Bui                                         $   100.00

05/15/08  Tiệm Vàng Kim Tín/Jaclyn Duong                         $1,000.00

05/15/08  Mrs. Vân Lê Ins. Agency                                       $   500.00

05/16/08  Ms. Cammy Ni Hoang                                                        $     20.00

05/16/08  Ms. Kristine Huong Phan                                       $   120.00

05/16/08  Pho Ha Restaurant                                                  $   500.00

05/16/08  Mr. Phuoc Si Dong                                                 $   100.00

05/16/08  Mr. Hanh Ta Bui                                                     $     20.00

05/16/08  Mr. Andy Nguyen/The My Do                                           $     50.00

05/16/08  Mr. Chinh V. Nguyen/Le Tam                                            $   100.00

05/16/08  Mr.DuongThai/Thom T. Huynh                                          $     30.00

05/16/08          Ms. Dung Tran                                                            $     20.00

05/16/08  Mr. Joe Tran / ThanhTung T.Chau                          $     50.00

05/18/08          K & S Realty                                                  $1,000.00

05/18/08          Mr. Hong Te Tran                                           $   100.00

05/18/08  Mr. ThuyNguyen/Toan Nguyen                              $   100.00

05/18/08  Mr. Tho Ton That & Phung t. Nguyen                               $     50.00

05/18/08  Mr. Si Tan Nguyen/Suong Do                                            $     25.00

05/18/08  Nguyen Minh Ung/Tung T. Le                                           $   100.00

05/18/08          Mr. Nhuan Vu                                                 $     50.00

05/18/08  Hội khóa IV Thủ Đức Bắc Cali. BS Trần Công Luyện      $1,000.00

05/18/08          Mr. Khanh Xuan Tran                                     $     20.00

05/18/08          Mr. Dang Huu Thang                                      $   100.00

05/18/08          Mrs. Do Hai                                                    $   100.00

05/18/08  Mr. & Mrs. Nguyen M. Hung                                             $   100.00

05/18/08          Mrs. Nguyễn Văn Ngọc                                              $   100.00

05/18/08          Mr. Truong Trung                                           $   100.00

05/18/08          Mr. Phan Dinh Hue                                         $   100.00

05/18/08          Mr.Vu Van Thinh                                           $   100.00

05/18/08   Đồng Hương đóng góp trong  ngày 

    Chào Mừng LS sau khi trừ chi phí                       $11,525.61

06/02/08          Mr. Tuoc Nguyen                                            $     30.00

06/02/08 Mr. Nghi T. Le Quoc Thanh Tran                            $  100.00

06/02/08 Mr. & Mrs. Nguyễn Thành Ðạt                                           $   500.00

06/02/08   Nhóm người Già Milpitas                                      $   410.00

06/02/08          Mrs. Hien Thi Nguyen                                                $   100.00

06/02/08   Victoria Creative Design. Inc                                            $   200.00

06/02/08   Mr. & Mrs. Nguyễn văn Quý                                             $   500.00

06/02/08   Hanoi’s Corner restaurant                                      $   500.00

06/02/08   Mr. & Mrs. Kansen Chu                                        $1,000.00

06/02/08          Le Pharmacy                                                   $   200.00

06/02/08   Meekland Smog Test Only                                                $   300.00

06/02/08   Hoi Phu Nu VN Hai Ngoai                                               $   100.00

06/02/08  Mr.&Mrs. Dennis Nhi Nguyen                                           $   500.00

06/02/08  Thoa Thi Nguyen & Dennis Nhi Nguyen               $     30.00

06/02/08   Mr. Thomas-Dung Song Cao, DDS                                   $1,000.00

06/02/08  Mr.Tony Dinh.21-A1 Network                                           $   800.00

06/02/08          Mr. Ho Van Dan                                                         $   100.00

06/02/08          Anh Chi Tam Binh                                          $     40.00

06/23/08          Mr. Johnathan                                                 $   100.00

07/14/08          Trần Ðắc Jewelry                                            $   500.00

07/14/08          Mr. Steven Pham                                            $   200.00

07/14/08          Bao Huynh                                                      $   200.00

07/14/08   Law office of  Teresa Thu Huong Nguyen                        $   100.00

07/14/08  Nhóm Thân Hữu Trà Quán Oakland/Oanh Nguyen           $   500.00

07/26/08   Dr. Sophie Dao Kieu Lien                                     $   500.00

07/30/08   Vietnamese Community of  Massachusett                        $2,891.00

07/30/08   Dennis Fong La Placita Tropicana                         $1,000.00

07/30/08   Thanh Sơn Hiển Khánh Restaurant                                   $   500.00

08/18/08          Mr. Chuong Cao                                             $     50.00

08/27/08  San Jose City Council, District D4/Mr. Kansen Chu         $   500.00

09/11/08   Saigon Seafood Restaurant MTM Seafood Inc.   $   500.00

09/22/08   City of San Jose D8 Mr. Dave Cortese                 $   800.00

09/22/08  Western Insurance Marketing Corporation/In banners       $5,000.00

09/22/08   Western Insurance Marketing Corporation/In banners      $3,390.00

09/22/08          Mrs. Khoat Thi Do                                          $   100.00

10/01/08   Mr.Patrick Waite Community leader                                 $   500.00

10/20/08  Hanoi’s Corner restaurant Ms. Ðoan Trang                        $   500.00

11/18/08   Mot nguoi an danh/LHP trao                                             $   100.00

03/05/09   Van Le Ins.Agency/quảng cáo                              $   200.00

03/05/09   Aborn Pharmacy/quảng cáo                                               $   150.00

03/05/09  Century 21 A-1 Network/QC                                             $   200.00

03/29/11  Trả lại Tiền cho anh Lý Tống                              ($2,500.00)

04/08/11          Ô B Nguyễn H                                                            $   100.00

04/08/11  Gia đình Jonathan Nguyễn                                     $   100.00

               Sẽ phải trả anh Lý Tống                                       ($2,000.00)                       

   Tổng Cộng Thu sau khi anh Lý Tống đòi lại $4,500.00:           

$47,021.61             

B. Tổng số chi: $43,890.10 gồm các chi phí cho 2 công trình Banners ($27,139.41)

     và Monument ($16,750.69), tính đến ngày 10 tháng 4 năm 2011.                    

I./- Chi phí cho công trình Monument :   

                        Danh mục                                                       Số tiền

03/27/11  Ủng hộ PTYTTĐVCCVN   ngày biểu tình 03/27/11         $   100.00

03/25/11          Mail box 03/25/11                                           $     60.00

03/10/11   Xây thân bia đá Hà Thanh Construction               $2,800.00

02/25/11  Tiền ký qúy bảo chứng cho

    Monument đóng cho city of SJ                               $4,000.00

02/15/11   Làm bản vẽ cho Monument  Sign Rama                $   773.82

02/11/11   Xe hoa Little Saigon tham dự Hôi Xuân 2011                  $   300.00

02/10/11   Một số đồ dùng làm monument                             $   162.61

12/25/10          Bank fee                                                          $     10.00

11/13/10          Thay 3 banners hư                                           $1,147.12

09/09/10  Rent room for public hearing cho Monument                     $     35.00

08/24/10   Lệ phí đóng cho SJ citty cho Monument               $3,184.00

08/24/10          Bản vẽ monument                                           $   181.79

08/24/10   Xin làm Monument Trả cho TP                             $1,989.35

08/13/10   SAN JOSE BLDG PERMITS STAMP/MAILERS         $1,273.00

07/08/10          bank fee                                                          $     14.00

06/06/10          Mail fee                                                                       $   120.00

05/16/10  Quảng cáo Little Saigon banner trong

   Đại Hội Cám Ơn Anh TPB VNCH                         $   600.00 

Tổng Cộng Chi cho Monument:     

$16,750.69                                                

II./- Chi phí cho công trình Banners:  

04/12/10   VNNB/thu cám on                                                 $     60.00

12/08/09          Bank fee                                                          $     14.00

02/01/09          Refund from city                                            $     20.00

01/28/09   Xe hoa Little Saigon và

    thiệp mừng xuân cho tết 2009                                $2,550.00

11/20/08   Đăng báo thông báo, thư cảm tạ

    ngày chào mừng lá phướn 18 tháng Năm, 2008     $1,640.00

11/15/08   Khán đài, âm thanh, Hoa và trang hoàng

                ngày treo phướn 11/10/08                                       $3,033.64

11/15/08          Misc. Thành Phố SJ                                        $   272.15

11/15/08          Cảnh Sát TP                                                    $   227.50

11/15/08          Cảnh Sát TP                                                    $   227.50

11/15/08          TP đóng/block đường                                                 $   206.00

11/10/08   Chi phí linh tinh như: bank fee, Stickers, bao thư,

    stamps, in bản  tuyên dương những ân nhân                      $2,737.43

11/05/08   Đăng báo ngày treo phướn                                                $   840.00

11/05/08   Insurance ngày treo phướn                                                $   125.00

09/12/08  Hung Nguyen – banners printing                            $8,350.75

08/15/08          Secretary of state                                            $     20.00

08/12/08    Kelly Services for banners                                                $   500.00

08/05/08  City of San Jose – CIS08-001                                             $   635.44

07/08/08   Hung Nguyen – Meeting for banners                                 $   320.00

05/20/08   DOT – City of San Jose                                         $5,400.00                       

Tổng Cộng Chi cho Banners:         

$27,139.41

Quỹ còn: ngày 04/10/11           

$3,131.51

Dự trù chi phí bảo trì cho monument và những lá phướn                              $6,000.00

Dự trù chi phí cho ngày khánh thành gồm chi phí block đường,

mua bảo hiểm, cảnh sát an trật tự, phổ biến thông báo qua

các phương tiện truyền thông,  âm thanh …                                       $4,000.00

Tổng cộng sẽ chi:                              $10,000.00

Số tiền thiếu hụt:      

$6,868.49

Như vậy, với số tiền ít ỏi còn lại như trên, Little Saigon SJ Foundation sẽ rất chật vật và vất vả để tổ chức Ngày Khánh thành Bia Đá Little Saigon cho cộng đồng chúng ta. Hơn nữa, thành phố quy định cho dù các lá phươn và bia đá đã làm xong, nhưng cộng đồng  cần phải có một Quỹ Dự Trữ Bảo Tồn các công trình này trong trường hợp có hư hại thì cần phải có tiền dự trữ tái thiết tu bổ cho đúng luật lệ của thành phố, (như thời gian qua, Foundation đã phải thay 3 lá phướn bị hư hại với phí tổn $ 1,147.12).

Do đó, Little Saigon SJ Foundation thiết tha kêu gọi sự yểm trợ của các mạnh thường quân, các hội đoàn và đồng hương để chúng ta cùng nhau quyết tâm bảo tồn những dấu ấn thắng lợi này của cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản Bắc Cali. Vì lẽ đó, Foundation dự trù sau Ngày Khánh thành 21 tháng Năm, sẽ tổ chức một buổi tiệc Gây Quỹ tại Nhà hàng Phú Lâm vào ngày Chủ Nhật. 5 tháng 6, 2011 lúc 11 sáng. Các thành viên của Little Saigon San Jose Foundation sẽ sẵn sàng giải đáp mọi quan tâm thắc mắc về tài chánh, cũng như diễn biến các công trình xây cất này với đồng hương và các cơ quan truyền thông trong ngày Gây Quỹ này.

Xin chân thành cám ơn và kính chúc qúy đồng hương được mọi sự tốt đẹp và được thăng tiến trong đời sống để làm rạng rỡ cộng đồng chúng ta.

Trân trọng,

San Jose, ngày 12 tháng 4  năm 2011

TM. Little Saigon-San Jose Foundation                                       

Nguyễn Mộng Hùng                                                

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành                                             

Advertisements