KINH TẾ THỊ TRƯỜNG BUỘC CƠ CHẾ ĐẢNG TRỊ CS PHẢI “ĐỔI MỚI HAY LÀ CHẾT”

Posted on Tháng Tư 19, 2011

0


Tổng Hợp Tin Tức ngày 17-4-2011 – Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus

            Từ lý thuyết đến thực tế, loài người hôm nay đã dứt khoát tống tiễn chủ nghĩa Mác-Lênin … đi vào thùng rác. Trên toàn hành tinh, chỉ có 2 nước, là Tàu Cộng và Việt Cộng, còn đeo bùa “đảng cộng sản” để bám giữ độc quyền đảng trị, nhưng Tàu Cộng, từ khuya, đã chỉ tụng “hồng thư” Mao-ít, và từ 30 năm nay, đeo thêm bùa “mèo trắng mèo đen” của Đặng Tiểu Bình, dấn thân vào kinh tế thị trường, theo chủ nghĩa tư bản “giả cầy”.

            Đảng cộng sản VN, từ bẩm sinh đã là công cụ bành trướng của đế quốc Đỏ, đội danh Quốc Tế 3. Khi Stalin phải thôi cộng sản, giải tán Quốc Tế 3, để được Đồng Minh – từng bị Mác-Lênin gọi là “bọn đế quốc tư bản” – đem quân đánh Hitler, cứu cho Liên Xô khỏi bị Đức Quốc Xã tiêu diệt, thì Hồ Chí Minh – lúc đó còn ở bên Tàu – trở thành chó mất chủ lần đầu tiên. Bị chính quyền Quốc Dân Đảng Tàu bắt giam, Hồ đã làm tờ thú tội cam kết thôi cộng sản, được Việt Nam Cách Mệnh Đồng Minh Hội – một tổ chức cách mạng quốc gia VN lưu vong – bảo lãnh cho ra khỏi tù, rồi được cấp tiền bạc, vũ khí, về VN làm gián điệp cho Tàu Quốc Dân Đảng và Mỹ. (sách “Hồ Chí Minh Tại Trung Quốc” – Tưởng Vĩnh Kính). Cướp được quyền ở VN sau khi Thế Chiến II chấm dứt, Hồ đã noi gương Stalin, giải tán đảng cộng sản VN, mong được Mỹ và Đồng Minh chính thức “thừa nhận”, nhưng đã thất bại, phải mượn danh nghĩa chính phủ liên hiệp quốc gia để cố bám quyền lực. Chỉ đến khi Mao làm chủ toàn bộ lục địa Trung Hoa, đem quân sang giúp, Hồ mới dám cho đảng cộng sản vn ra công khai, nhưng vẫn còn e dè, lấy tên là Đảng Lao Động, tuy đã phải “bộc lộ” trong Tuyên Ngôn, rằng “thế giới chia làm hai phe”, và “ta đứng vào phe xã hội chủ nghĩa”. Với câu ấy trong Tuyên Ngôn ĐLĐ, Hồ đã “ôm mâu thuẫn quốc tế vào lòng dân tộc”, khiến cho kết quả cuộc kháng chiến chống Pháp của VN lệ thuộc kết quả chia ảnh hưởng giữa “lưỡng cực” Tư Bản/Cộng Sản trong Chiến Tranh Lạnh, đưa đến việc chia đôi Việt Nam.

            Khi Tàu Cộng công khai cấu kết với Mỹ, khiến cho Đế Quốc Đỏ – cái gọi là Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa của việt gian cộng sản – vỡ ra làm đôi, bọn “lú lẫn” Hà Nội lâm vào thế “chó ba chùa”; cuối cùng, chọn theo Liên Xô, để được viện trợ quân sự trái Hiệp Định Paris 1973, đánh dấn chiếm trọn VN ngày 30-4-1975. Tiếp theo, Lê Duẩn ghi luôn vào Hiến Pháp và điều lệ đảng, rằng “Trung Quốc là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm nhất”, rồi đem quân đánh tay sai Tàu Cộng là Pol Pot ở Kampuchia, bị Tàu Cộng đem quân “giáo trừng” suốt dọc biên giới phía Bắc, và sa lầy suốt 13 năm trên “chiến trường Tây-nam”. Liên Xô kiệt quệ, phải ngưng viện trợ, Lê Duẩn “chuyển sang từ trần”, thì “quân ta” xưa nay “đánh đâu thắng đó”, dĩ nhiên phải “chuyển sang hòa bình”, đàm phán cù cưa “câu giờ”, cho đến khi cả “hai nửa” của cái “tổ quốc XHCN vỡ đôi” cùng lâm cảnh “diễn biến hòa bình” trên bờ vực thẳm. Liên Xô xuôi theo “quy luật khách quan”, tuy không còn là siêu cường kinh tế, nhưng còn lại Liên Bang Nga thôi cộng sản, trở thành “tư bản du côn” – gangsterism. Tàu Cộng cưỡng lại quy luật khách quan, theo truyền thống “thuận thì sống, chống thì chết”, được Mỹ “mắt nhắm mắt mở” làm ngơ, thẳng tay đàn áp biểu tình đòi dân chủ ở Thiên An Môn, và sống sót cho đến hôm nay. Tàu Cộng phải sống sót để nhận cho VGCS đầu hàng ở Thành Đô. Sau khi Liên Xô “chuyển sang quá cố”, đảng csvn trở thành chó mất chủ lần thứ hai. Hồi Ký Trần Quang Cơ tiết lộ : khi cho VGCS đầu hàng, Tàu Cộng chỉ muốn đàm phán như một nước với một nước, nhưng VGCS lại xin được đàm phán như hai đảng cộng sản “anh em”. Tại sao ? – Chỉ có thể hiểu rằng : VGCS vẫn còn cần đến danh nghĩa “tổ quốc xã hội chủ nghĩa” để che đậy chân tướng “việt gian bẩm sinh” của chúng.

            Dầu hiểu theo nghĩa nào – theo “màu sắc” Tàu hay “Ta” – cái gọi là “xã hội chủ nghĩa” của bọn cộng sản sống sót ở châu Á, khi đã đi vào kinh tế thị trường, dứt khoát không thể cưỡng lại “quy luật khách quan” của kinh tế thị trường. Nói khác đi, khẩu hiệu “mèo trắng mèo đen, miễn bắt được chuột” của Tàu, chẳng qua là một cách phát biểu khác của câu “đổi mới hay là chết” của Nguyễn Văn Linh, khi viên TBT này nói theo Đại Hội 20 Đảng CS Liên Xô, từng bị Mao lên án là “xét lại”.

            Quy luật khách quan của kinh tế thị trường là tự do cạnh tranh. Vào kinh tế thị trường thì không được phép độc tài đảng trị. Khi đưa khẩu hiệu “đổi mới” ở Đại Hội 20, Liên Xô hàm ý “tự do dân chủ hóa chính trị”, mong kịp thời đuổi theo  đà triển khai của kinh tế thị trường. Chậm chạp xuôi theo quy luật đó, Liên Xô qua giai đoạn “cộng sản giả cầy”, vỡ thành Liên Bang Nga “tư bản du côn”. Cưỡng lại quy luật đó, với sự làm ngơ của Mỹ, Tàu Cộng có một thời gian được coi là “tư bản giả cầy”, và chưa “qua ngưỡng” trở thành đối tượng của Lòng Dân đứng lên làm cách mạng. Trên danh biểu Chỉ Số Nổi Loạn của Wall Street Journal – The WSJ Revolting Index, Tàu đứng hàng 30, dưới Tunisia (21) 9 bậc. Trong khi đó, VN của cộng sản đứng hạng 11 trong danh biểu này, trên cả Tunisia lẫn Egypt (16) và Libya (13). Mỹ đã làm ngơ cho VGCS suốt 6 năm qua, cho VGCS cơ hội “tự diễn biến”, nhưng bọn “lú lẫn” Hà Nội, với kết quả đại hội XI đảng csvn, ngày càng đưa VN đến bờ vực diễn biến “không hòa bình”. Khủng hoảng kinh tế tài chính đe dọa dẫn đến biến động xã hội, trong khi cả Hành Pháp lẫn Lập Pháp Mỹ công bố những thành tích “đáng xấu hổ” mọi mặt của CHXHCN/VN. Chưa cần Quốc Dân Việt Nam đứng lên làm lịch sử; cũng chưa cần Mỹ thôi “làm ngơ”; chỉ cần để tự nhiên cho kinh tế thị trường triển khai “quy luật khách quan” của nó, để xem chế độ quái thai VGCS – không phải “cộng sản giả cầy”, cũng không ra “tư bản du côn” – “cố bám” được bao lâu nữa ?

            Dưới đây là bản Tổng Hợp Tin Tức mới nhất của LS Đinh Thạch Bích …

 Để Nghe, xin bấm vào đây

 Để Tải Xuống, xin bấm vào đây

Advertisements