Chiến dịch Ca Ngợi lãnh tụ gặp Tổ Trác

Posted on Tháng Tư 23, 2011

12


Thời buổi bây giờ mà cứ làm như năm 1950, 1960, 1970… Cứ tưởng tuyên truyền láo mãi mãi, thì sau cùng ai ai cũng phải tin đó là thật!

Nếu bạn nào có đủ 60 phút ngồi xem lại video cuộc hội nghị các nước Đông Nam Á năm 2010 tại Davos, và VN là nước chủ tịch luân phiên của các nước trong Hiệp Hội các Quốc Gia Đông Nam Á…Trong cuộc hội nghị nầy, người dẫn chương trình đặt câu hỏi cho các vị thủ tướng của 7 quốc gia, và mỗi câu hỏi thi chỉ được trả lời trong 3 phút.

Thủ tướng Thái Lan được trả lời trước, và TT Nguyễn Tấn Dũng trả lời thứ nhì…Để ý TT Nguyễn Tấn Dũng đưa tay lên 2 lần để gọi ai đó hông dịch qua tiếng Anh; để ý ông ta đeo headphone ngay trước mặt chứ không vòng qua đầu; và thông dịch viên của ông Dũng vừa dịch, vừa run, không nói ra câu, chỉ nói ra các từ rời rạc, dù cố gắng hết sức, nhưng rất khó đoán biết người thông dịch nầy nói cái gì…Không thể nào nghe được câu trả lời tiếng Việt của TT Nguyễn Tấn Dũng.

Davos Annual Meeting 2010 – Towards an East Asian Community

Advertisements
Posted in: Post by Email