Kỷ niệm 36 năm

Posted on Tháng Tư 23, 2011

1


Kỷ niệm 36 năm Đảng Cộng Sản VN dẫn dắt  cả nước tiến lên Xã Hội Chủ Nghiã.

Advertisements
Posted in: BIẾM