KÍNH ĐỀ NGHỊ SỰ GIÚP ĐỠ VỀ VIỆC (BLOGER ĐIẾU CÀY)

Posted on Tháng Tư 30, 2011

2


Kính thưa các Tổ chức Nhân quyền Quốc tế, châu Á, các QUÝ ĐÀI, QUÝ BÁO, các HÃNG THÔNG TẤN AP, AFP, SBTN, VOA, RFA, BBC BÁO TỔ QUỐC, BBT ĐÀN CHIM VIỆT, KHỐI 8406, RADIO CHÂN TRỜI MỚI, ĐẢNG VIỆT TÂN, BÁO KHÔNG LỀ, DÂN LÀM BÁO, BÁO NGƯỜI VIỆT, NỮ VƯƠNG CÔNG LÝ, VIETNAMEXODUS, WEB ĐỐI THOẠI ….

Tôi viết thỉnh nguyện thư này nhằm mục đích nhờ các QUÝ CƠ QUAN TRUYỀN THÔNG can thiệp trước truyền thông Thế giới và công khai hóa việc hiện nay mọi tin tức của BLOGER ĐIẾU CÀY – Nhà báo tự do NGUYỄN VĂN HẢI vẫn bị bưng bít từ ngày chính quyền cộng sản Việt nam bắt giữ Anh trái pháp luật.

Từ thỉnh nguyện thư này tôi mong sẽ được những câu hỏi trực tiếp của các tổ chức trên thế giới tới thẳng chính quyền cộng sản buộc nhà cầm quyền cộng sản VIỆT NAM phải trả lời rõ ràng rằng Bloger Điếu cày vẫn còn sống khỏe mạnh hay đã bị chúng thủ tiêu ??? vì chúng quá khiếp sợ lòng dũng cảm của một trong những Bloger yêu nước, dũng cảm nhất.

Kính xin các QUÝ CƠ QUAN TRUYỀN THÔNG quan tâm giúp đỡ về việc mà tôi xin mạn phép thay mặt vô cùng nhiều BLOGER, DÂN OAN trong nước đang cùng muốn thỉnh nguyện ở trên.

Vì sự an nguy của Nhà báo tự do NGUYỄN VĂN HẢI cũng như sự an nguy của Nhân quyền ở VIỆT NAM. Kính mong các CƠ QUAN TRUYỀN THÔNG sớm có những biện pháp cần thiết để can thiệp giúp cho.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

http://fightforvietnam.multiply.com

http://www.facebook.com/Fight.for.Vietnam

Advertisements
Posted in: Post by Email