Ca dao bầu cử lật đổ đảng cọng sản Việt Nam

Posted on Tháng Năm 4, 2011

3


Ðể dễ dàng trong vận động bầu cử, Thiên Ðức đã sưu tầm được một số ca dao bầu cử thời đại nhằm lật đổ đảng cọng sản bằng lá phiếu, mong bạn đọc tùy nghi sử dụng và phổ biến.

Ði đông, bầu sớm, không cho ai bỏ phiếu giùm
Gạch bỏ đúng người, đó là bí thư, cùng chủ tịch

Mặc áo tang (đen trắng)
Sắp hàng bỏ phiếu
Nhận diện Nhìn kỹ, tập trung
Bí thư, chủ tịch, ta cùng gạch tên

Bí thư cướp của, hại người
Rủ nhau gạch bỏ, cho đời ấm no

Tham gia bầu cử ai ơi
Bí thư xóa bỏ, cho đời lên hương

Bí thư dối trá, phản thùng
Nhân dân bầu cử hãy cùng xóa tên

Mỗi lá phiếu là mỗi viên đạn
Cùng nhau hiệp lực bắn đầu bí thư

Còn bí thư
Còn dân oan
Xóa bỏ bí thư
Cuộc đời ấm no

Bí thư chủ tịch hút máu mẹ già,
Cháu con bầu cử nhớ mà gạch tên

Ai ơi bầu cử thật đông
Bí thư gạch bỏ, bất công hết liền

Bí thư, chủ tịch một chùm
Giết người, cướp của, gông cùm dân oan
Ði bầu rủ bỏ lo toan
Bí thư, chủ tịch hoàn toàn (bị) gạch tên

Rủ nhau bầu sớm
Gạch bỏ người quen
Bí thư, chủ tịch đó nghen
Cướp của, giết người, nhiều phen chúng làm

Ði bầu gạch bỏ bí thư
Dân oan hóa kiếp giống như đổi đời

Ði đông bầu sớm ai ơi
Bí thư gạch bỏ cho đời đổi thay

Tham gia bầu cử thật đông
Bí thư gạch bỏ nói không đảng quyền

Bí thư chủ tích ác ôn
Giết người cướp của mồ chôn khắp đường
Dân oan than khóc muôn phương
Phiếu bầu gạch bỏ hết đường cọng nô

Ai ơi nhớ tới mẹ cha
Bí thư cướp của, tan nhà hại dân
Chủ tịch đồng bọn liên can
Phiếu bầu gạch bỏ đánh tan gông cùm

Ai ơi xuôi ngược đường xa
Trở về bỏ phiếu mẹ cha đợi chờ
Bí thư, chủ tịch một bờ
Mau mau gạch bỏ còn chờ khi mô

Ðiều lưu ý quan trọng:
Ðồng bào hãy nắm vững nguyên tắc gạch bỏ hai tên cọng sản cao nhất trong lá phiếu theo thứ tự ưu tiên như sau:

Bộ chính trị
Ban bí thư đảng csvn
Ban chấp hành trung ương
Tất cả thành phần của bộ máy nhà nước , quốc hội
Bí thư, chủ tịch (bao gồm tỉnh, quận, các hội đoàn, mặt trận)

Việc cần làm ngay:

Nếu bạn đồng ý với cuộc cách mạng 2X để đổi đời, xin hãy giúp đờ chúng tôi bằng cách lưu lại bài viết này, và e. mail đến các địa chỉ mà bạn có trong hộp thư. Sau đó tùy theo khả năng và hoàn cảnh, bạn có thể dấn thân cổ động bầu cử. Thành thật cám ơn.

Người Viết thay thế hệ sau chiến tranh Việt Nam.

Thiên Ðức

Advertisements
Posted in: Thiên Ðức