# Báo Động: Có Ít Nhất 49 Người Hmong Bị Giết, Hàng Trăm Bị Thương, Hàng Ngàn Bị Bắt

Posted on Tháng Năm 7, 2011

2


# Báo Động: Có Ít Nhất 49 Người Hmong Bị Giết, Hàng Trăm Bị Thương, Hàng Ngàn Bị Bắt

 

Vẫn theo bản tin của CPPA (*1) hôm nay 7/5/2011 cho biết, có ít nhất 49 người Hmong bị giết, hàng trăm bị thương và 1263 bị bắt mang lên xe tải, khi Quân Đội Nhân Dân, cùng cảnh sát, công an được huy động đến đàn áp trên 8500 đồng bào thiểu số người Hmong đang biểu tình vào ngày 30/4/2011. Theo bản tin, QĐND đã sử dụng xe tăng, súng AK, bắn và đâm lưỡi lê vào những người dân đang biểu tình một cách ôn hòa, đòi cải cách ruộng đất, đòi tự do tôn giáo và đòi nhân quyền.

 

Tại sao đồng bào Hmong lại chọn ngày 30/4/2011 để làm cuộc nổi dậy? Chắc chắn không chấp nhận cái chủ nghĩa cộng sản, sự thật, đồng bào Hmong cũng y như đồng bào Việt Nam chúng ta. Nếu Nhà nước CHXHCNVN cho rằng đồng bào Hmong nổi dậy để đòi tự trị cũng đúng thôi. Các anh (*0) đã làm gì được cho đồng bào Hmong, ngoài việc cướp đất, đàn áp tôn giáo, bắt họ phải tuân thủ theo những chính sách ngu xuẩn làm nghèo nhân dân nói chung, người Hmong nói riêng. Đồng bào sắc tộc Tây Nguyên, lên tới hơn 150 ngàn dân Thượng đã nổi dậy vào năm 2004 cũng thế, đã biểu tình đông đảo tại Buôn Mê Thuộc, Kontum, Đắc Lắc, Gia Lai… mà các anh cho rằng, đòi thành lập chính quyền Degar, cũng đúng thôi. Chúng tôi là người dân Việt Nam, cũng như người Thượng tại Tây nguyên, cũng như người Hmong tại Điện Biên, nói thẳng ra, đều giống y chang như nhau, chúng tôi đòi thành lập một chính quyền Việt Nam đây, dẹp bỏ cái gọi là CHXHCNVN. Chúng tôi yêu tổ quốc Việt Nam và nhất quyết không yêu cái gọi là Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa gì đó, như TS Cù Huy Hà Vũ đã từng nói. Tại sao thời Việt Nam Cộng Hòa, chẳng bao giờ có cái gọi là người Thượng đòi tự trị, hay người Hmong đòi tự trị ??? Vì chánh sách của VNCH là dựa vào nền tảng tự do, dân chủ, nhân quyền, xem người Thượng, người Hmong như anh em ruột thịt, nên chẳng bao giờ có một dân tộc thiểu số nào nổi dậy để đòi tự trị.
 
7 năm trước, các anh đã giết hại trên 400 trăm người, và hiện tại các anh còn giam cầm hàng trăm người trong những trại tù mà các nhà dân chủ khi ra tù, họ đã kể lại với danh sách sơ khởi của 81 người sắc tộc mà các anh hiện còn đang giam cầm dưới đây:

Số Thứ Tự, Tên, Năm Sanh, Án Tù, Địa Chỉ

1) Y ĐHăm Ê Ban, 1961, 9, Ju, EaTu, Buôn Mê Thuột, Đắc lắc
2) Y Krêc Byă, 1978, 8, Cuôr Knia, Ea Bar, Buôn Đôn, Đắc Lắc
3) Y Hoang BKrông, 1973, 10, Cuôr Knia, Ea Bar, Buôn Đôn, ĐL
4) Y Jup Ê Ban, 1973, 11, Buôn Pốc, Ea Pốk Cư M’gar, ĐL
5) Y Rit Niê, 1973, 12, Pốc, Ea Pốk, Cư M’gar, ĐL
6) Y Nghing Niê, 1975, 11, Pốc, Ea Pốk, Cư M’gar, ĐL
7) Y Jim ÊBan, 1964, 13, Sut Hlôt Cư Suê, Cư M’gar, ĐL
8) Y Het Niê KDăm, 1960, 10, Ea Tiêu, Krông Ana, ĐL
9) Y BHem KPơr, 1962, 10, PuHuê, Ea Ktur, Krông Ana, ĐL
10) Y IXiô, 1970, 9, BLpư Prông, Cư Êwi, Krông Ana, ĐL
11) Y Pher HDruc, 1979, 12, Ea Khit, Ea Bhốk, Krông Ana, ĐL
12) Y Samuel MLô, 1971, 9, PuôrTara, Hoà Đông, Krông Pắc, ĐL
13) Y Suôn BYă, 1968, 9, Êcam, thị trấn buôn Trấp, Krông Ana, ĐL
14) Y Ngun Knul, 1968, 18, Duôr Kmăn, buôn Trấp, Krông Ana, ĐL
15) Y Yoan Hmok, 1981, 8, Hra, Hoà hiệp, Krông Ana, ĐL
16) Y Kur BDap, 1971, 17, Khit, Ea Bhốk, Krông Ana, ĐL
17) Y Dơ Mlô, 1957, 10, Blang Phao, Cư M’ta, M’drắk, ĐL
18) Y Ang Knul , 1964, 11 years, Puhuê, Ea Ktur, Krông Ana, Đắc Lắc
19) Y Phu Ksơr, 1980, 9 years, Hyao, Ea Hiao, Ea H’leo, Đắc lắc
20) Y Kuô Byă, 1955, 13 years, Kò Mleo, Hoà Thắng, Buôn Mê Thuột, ĐL
21) Y Tlup ADrơng, 1952, 12 years, Kmrong Prong, Ea Tu, Buôn Mê Thuột, ĐL
22) Y Ruih Êban, 1960, 10, Krũn Cư Êbur, Buôn Mê Thuột, ĐL
23) Y Jon Ênuôl, 1976, 11, Kdũn Cư Êbur, Buôn Mê Thuật, ĐL
24) Y Bri Ênuôl, 1958, 10, Ea Bong, Cư Êbur, BMT, ĐL
25) Y Tuan HĐơk, 1965, 8, Buôr, Hoà Xuân, BMT, ĐL
26) Y Yuăn Byă, 1966, 11, Buôr, Hoà Xuân, BMT, ĐL
27) Y Ben Niê, 1971, 14, Tơng Jũ, Ea Kao, Buôn Mê Thuật, Đắc lắc
28) Y Thớt, 1963, 10, Eu Cữ Jút, Đắc Nông
29) Siu Xiiu, 1977, 10, Plei Rhai, Ia Plal, Phú Thiện, GL
30) Siu Them, 1982, 7, Plei Tao Rong, Dun, Chư sê, Gia Lai
31) Sui Bler, 1962, 17, Plei Al Hmoi, Ia Biệt, Đăk Đoa, GL
32) DJRớt, 1965, 9 years, Plei bia brê, Ia Pết, Đăk Đoa, Gia lai
33) RơMah Hiat, 1965, 12 years, Plei mui, Thiên giáo, Chư Păh, Gia lai
34) RơMah Phong, 1959, 8years, Plei plok, Phú thiện, Gia lai
35) Kleh, 1955, 9 years, Plei căm bôm, Ia Băng, Đăk Đoa, Gia lai
36) HLưn, 1958, 11 years, Plei rĩng, Hbáo, Đăk đoa, Gia lai
37) Har, 1954, 11 years, Plei ia ly, Chư Đăng Ya, Chư Păh, Gia lai
38) Ksor Wung, 1968, 10 years, Plei đũp, Hbao, Đăk Đoa, Gia lai
39) Siu Bôch, 1964, 13 years, Plei lao, Nhơn hoà, Chư sê, Gia lai
40) Sui Bop, 1961, 8 years, Plei sua, Ia Ko, Chư sê, Gia lai
41) KPă Hung, 1975, 12 years, Plei tuơh ktu, Glar, Đăk Đoa, Gia lai
42) Nưm, 1981, 12 years, Plei tuoi klah, Glar, Đăk Đoa, Gia lai
43) Siu Hanh, 1984, 12 years, Bon xo ma rưng, Ia Peng, Phú thiện, GL
44) Kpă Dơk, 1960, 8 years, Bon trang, Ia Piar, Phú Thiện, Gia lai
45) Na Y Phe, 1965, 14 years, Plei krông a, Phú Thiện, Gia lai
46) Ksor Suin, 1975, 9 years, Bon Ksing, Ia Piar, Phú Thiện, Gia lai
47) KPă Bih, 1976, 14 years, Plei pang, Ia Glai, Chư sê, Gia lai
48) Siu Nhăm, 1981, 8 years, Plei wel, Ia Ko, Chư sê, Gia lai
49) RơMah Nhang, 1977, 7 years, Plei ring, Hbông, Chư sê, Gia lai
50) Ksor Kla, 1958, 9 years, Bon ama hnoat, Ia Rsiơm Krông Pa, GL
51) Kpă Thil, 1965, 9 years, Pleiho Bi, Ia Tiêm, Chư sê, GL
52) Khe, 1975, 8 years, Plei om, Đăk Tơ Ver, Chư Păh, Gia lai
53) Kpă Anuit, 1968, 8 years, Plei hrai dơng, Nhơn hoà, Chư sê, Gia lai
54) Rơmah Ty, 1958, 8 years, Plei tao Kuh, Dun, Chư sê, Gia lai
55) Rơmah BLor, 1959, 10 years, Plei tao phang, Chư sê, Gia lai
56) Rơlan Hiyt, 1961, 9 years, Pleiko Let, Ia Tiêm, Chư sê, GL
57) Rơlan Thit, 1976, 14 years, Plei tut biơh, Chư sê, Gia lai
58) Đôn Sờn, 1979, 10 years, Pleikdang, Kơ Dang, Đăk Đoa, GL
59) Rơmah HLang, 1968, 7 years, Plei sura, Ia Ko, Chư sê, GL
60) Rơmah Wăe, 1960, 8 years, Plei yit lê, Ia lang, Đưk kơ, GL
61) Ngiang Phit, 1970, 8 years, Plei hra, Ia Ko, Chư sê, GL
62) Rôcom Doanh, 1986, 8 years, Plei kêc cữ, Ia Khưl, Ayun Pa, Gia lai
63) Rơlan Ban, 1981, 8 years, Plei dun beu, Dun, Chư sê, Gia lai
64) Hương, 1980, 7 years, Plei mor, Đăk Tơ Ver, Chư Păh, GL
65) Hưn, 1975, 7 years, Plei Dor, Glar, Đăk Đoa, GL
66) Siu Wiơt, 1972, 8 years, Plei bong phun, Chư Á, Plây ku, GL
67) Gưp, 1959, 5 years, Plei klun, Đăk Krông, Đăk Đoa, GL
68) Kpuih Phe, 1961, 8 years, Plei su be, Ia Ko, Chư sê, GL
69) Ksor Rĩk, 1970, 9 years, Pleibong phun, xã Chư Á, Plêiku, Gia lai
70) Rôcom Mrĩn, 1960, 7 years, Plei khop, Iagsai, Gia lai
71) Rơmah Zit, 1967, 7 years, Plei luh ngõ, Ia Hlốp, Chư sê, Gia lai
72) Ksor Miêr, 1956, 8 years, Bon ama yũ, Chư Rcăm, Krông Pa, Gia lai
73) KPuih Phin, 1978, 9 years, Plei hrê dơng, Nhơn hoà, Chư sê, GL
74) Rơlan Wie, 1960, 7 years, Plei ho bi, Chư Pơng, Chư sê, GL
75) Bưng, 1968, 8 years, Plei bơng, Mor, Ayun, Băng yang, GL
76) Rơlan Mok, 1982, 5 years, Pleikê, TT Cư sê, Gia Lai
77) Y Nưm, 1965, 8 years, Pleiđê dhung, Đăk krông, Đăk Đoa, Gia lai
78) Rlan Blok, 1969, 9 years, Pleitung, CưĂ, Pleiku, GL
79) Rơlan Tip, 1963, 11 years, Pleikluh, Ia Tiêm, Chư sê, GL
80) Ksor Chung, 1964, 15 years, Plei teng Uar, Krông Pa, GL
81) Kpuih Tin, 1966, 13 years, Pleiyrik, Nhơn Hoà, Chư sê GL

Các anh chỉ biết phân biệt, đối xử bằng lòng hận thù. 81 người này đã mang tội gì mà phải giam cầm họ suốt 7 năm tù rồi. Chẳng lạ gì tội ác của mấy anh, đến như người anh em ruột thịt của các anh, đấy là anh đại úy quân lực Việt Nam Cộng Hòa, anh Nguyễn Hữu Cầu, đã bị các anh giam cầm 36 năm tù rồi, còn chưa được thả mà. Chưa từng thấy trên thế giới này, người cùng dân tộc, cùng giòng máu mà bị các anh hành hạ như thế, sau tháng 4/75, tức là trong thời hòa bình.

 

Đừng tưởng rằng, các anh đang cầm quyền rồi muốn làm gì thì làm. Mở miệng ra thì nói “không được xâm phạm vào nội bộ lẫn nhau”. Các anh có ngon thì đóng cửa hết các tòa đại sứ đi, rút đơn khỏi Liên Hiệp Quốc đi. Các anh còn làm thành viên của LHQ thì phải tuân thủ theo những quy định của LHQ chứ. Đến giờ phút này, chẳng còn lời lẽ nào để nói đến các anh. Chỉ biết các anh càng dùng bạo lực, rồi sẽ đến lúc bạo lực hủy diệt các anh, hãy nhìn Osama Bin Laden đi, nhìn Muammar Gadhafi đi, số phận của các anh sẽ như thế đấy.

Ngày 7 tháng 5 năm 2011

Xin phổ biến tự do
PS:
(*0) Các anh = Chế độ, bè lũ Nguyễn Tấn Dũng.

 

 
Vietnam Crackdown: More Hmong Killed As Army Deploys
May 7, 2011, Washington, D.C., Vientiane, Laos and Bangkok Thailand
More Hmong protesters have been killed or arrested in Dien Bien province today as Vietnam deployed additional army units and thousands of soldiers and police to seek to contain mass demonstrations and the spread of discontent with the policies of the government in Hanoi, and local communist party officials. Hundreds of additional ethnic Hmong are missing or have disappeared, many have been arrested and loaded onto military trucks where they are being sent to unknown locations in Vietnam or Laos..
Vietnam People’s Army troops and security forces have killed at least 21 more ethnic Hmong protesters on May 6-7, in the Dien Bien province area of Northern Vietnam and seriously wounded 132 more according to the Center for Public Policy Analysis, non-governmental organizations and Hmong, Vietnamese and Lao sources in the province and border area. Casualties continue to mount with a total of 49 now know dead since the crackdown by Vietnam’s army More Hmong demonstrators have also disappeared at the hands of Vietnamese security forces as Hanoi seeks to seal the remote, mountainous border area, with Laos off from independent journalists.
“Innocent Hmong protesters seeking basic reforms, and to address fundamental injustices, are now being attacked by Vietnam People’s Army troops and propaganda and false allegations from Hanoi; ” said Christy Lee, Executive Director of Hmong Advance, Inc. in Washington, D.C.
“The soldiers have killed another 21 more people and have wounded and arrested hundreds more according to what our Hmong people are reporting and from our sources in the Dien Bien province area of Vietnam and the border area with Laos,” Ms. Lee stated. “Another Hmong person is on the verge of death from her wounds inflicted by any AK-47 army rifle-butt and bayonet”
“We know that the Army has falsely accused the Vietnamese and Hmong people engaged in the recent protests and rallies and has moved in many armored vehicles and trucks to take the Hmong people away to unknown locations in Vietnam, or Laos, where they may be tortured or killed, or simply disappear,” Lee concluded.

The Socialist Republic of Vietnam’s (SRV) information ministry, and military officials charged with suppressing the open uprising against the government in Northern Vietnam, have accused the protesters of being irredentists, which the Hmong in Dien Bein province have denied and deemed propaganda. http://www.onlineprnews.com/news/136155-1304626071-vietnam-peoples-army-attacks-peaceful-hmong-demonstrators.html
“The situation is in flux in Northern Vietnam, but presently, we know that 21 more Hmong have been killed by Vietnam People’s Army soldiers and police in Dien Bien Province in the last 24 hours,” said Philip Smith, Executive Director of the Center for Public Policy (CPPA) in Washington, D.C.

“Currently, a total of at least 49 Hmong people are known to have been killed by Vietnam People’s Army troops and special police since Hanoi’s crackdown was launched by the military against peaceful Hmong demonstrators,” Smith commented.
“At the height of the rallies, the Hmong demonstrations for land reform and religious freedom involved more that 8,500 people in Dien Bien province and the Dien Bien Phu area along the border of Vietnam and Laos,” Smith said. “The Hmong were peacefully calling for basic human rights and government reform.”
“We have received credible reports that 1263 Hmong have been
arrested and loaded onto military trucks where they are being sent to unknown locations by Vietnam People’s Army soldiers and special paramilitary police,” Smith stated.
 
“Most of the Hmong killed and wounded in recent days by the Vietnamese troops suffered gunshot wounds from automatic weapons, or were apparently beaten and bayoneted to death,” Smith said.

“Unfortunately, thousands of Vietnamese soldiers and police began attacking the Hmong demonstrators to try to disperse the crowds voicing calls for land reform, human rights and religious freedom,” Smith commented. “We are urging the government of Vietnam and the Army to immediately cease these senseless and blood attacks against the Hmong protesters and their families.
 
“Casualties continue to mount and more Hmong demonstrators have disappeared at the hands of Vietnamese security forces as Hanoi seeks to seal the area off and pursue the people into the mountains and jungles,:” Smith observed.
 
“We have reports that over 1263 Hmong demonstrators are missing at the hands of Vietnamese People’s Army soldiers and secret police who have brought in military trucks to force Hmong protesters arrested, ” Smith concluded.
 
The ongoing religious persecution of minority Christians and independent Animist, and Buddhist believers, by the state security apparatus and military in Vietnam, and Laos, remains problemati and is a serious problem for the Hmong and other ethnic groups..
 
According to the CPPA and other sources, at least seventeen Viet-Hmong Christians were killed and 33 wounded on May 3rd in the Dien Bien Province, and Dien Bein Phu, areas of Vietnam bordering Laos n attacks by VPA military forces. All of these people were independent Catholic and Protestant Christian believers. Additionally, eleven independent Viet-Hmong animist believers were also known, and confirmed, to have been killed on the same day by
Vietnam People’s Army forces.
###
Contact: Maria Gomez
Tele. (202) 543-1444
CPPA – Center for Public Policy Analysis
2020 Pennsylvania Ave., NW
Suite 220
Washington, DC 20006
Advertisements
Posted in: Uncategorized