Sau nhiều năm đổi mới

Posted on Tháng Năm 8, 2011

7


……… Sau nhiều năm đổi mới…….
không hiểu sao……Vẫn nghe…èo…
  (Thủ Tướng nước Cộng Hòa Xuồng Hố Cả “Nũ”việt Nam)

Advertisements
Posted in: BIẾM