Một Thế Kỷ Thưà Thãi

Posted on Tháng Năm 11, 2011

4


Theo tôi người Việt Nam chúng ta đã trải qua 5 đời thưà thãi. Cũng như gia đình tôi phải tính từ đời ông tôi, đời cha tôi, đời tôi, đời con tôi và đời cháu tôi. Sự nghèo đói bần cùng ngu dốt thì quá hiển nhiên rồi. Suốt một thế kỷ nay con người ta chỉ nuôi lòng sôi sục căm thù nhau. Ở đâu cũng chỉ nghe hai tiếng „ Kẻ Thù“. Sao mà chúng ta lắm kẻ thù vậy? Kẻ thù giai cấp, như điạ chủ, tư bản , đế quốc. Ngoài ra còn kẻ thù trí thức, tiểu tư sản v.v… Riêng kẻ thù đế quốc xâm lược người ta vẫn còn cố tính gán cho Pháp và Mỹ là một sự vu khống trắng trợn. Đúng là Pháp trước năm 1945 đã xâm lược nước ta, nhưng sau năm 1945 các nước tư bản đã hoàn toàn thay đổi thế giới quan. Họ muốn chung sống hoà bình dân chủ tự do và thi đua phát triển và không còn tham vọng làm thực dân tranh giành thuộc điạ nưã. Riêng Pháp là nước tư bản duy nhất còn bảo thủ, tuy vậy họ cũng đã trao trả độc lập cho quốc trưởng Bảo Đại, nhưng chính Hồ Chí Minh lại ký hiệp định sơ bộ để rước Pháp quay trở lại Đông Dương. Tại sao cứ nhất thiết phải có chiến tranh trong khi đó nhiều nước thuộc điạ cuả Pháp không cần phải có chiến tranh cũng giành được độc lập? Thay vào đó đế quốc xã hội như Nga và Tàu lại cố tình mang quân xâm lược các nước khác thì được Hà Nội coi là phong trào cộng sản quốc tế?

Kẻ thù bằng xương bằng thịt chưa đủ còn thêm loại kẻ thù tư tưởng. Cái kẻ thù tư tưởng này thì chỉ mới có một thế kỷ nay ở Việt Nam, được viết ra thành quốc sách, đối sách, phải bị đấu tố, xỉ nhục và tiêu diệt .Những người thuộc quân cán chính cuả hai nền đệ nhất và đệ nhị cộng hoà đều bị xếp vào hàng ngũ kẻ thù tư tưởng. Ngày nay những chiến sĩ đấu tranh cho nền tự do dân chủ đa nguyên chính trị, đa đảng thì bị nhà nước cộng sản cũng xếp luôn vào kẻ thù tư tưởng. Họ bị chính quyền, công an cộng sản trù dập, đàn áp, bắn giết hoặc bỏ tù.

Họ, những công dân cộng sản dò xét tư tưởng cuả nhau qua bài báo, bài thơ, qua các tác phẩm văn học, hoặc bên quán nước viả hè. Giết chết tư duy sáng tạo, suy nghĩ , tư tưởng cuả người khác tức là biến con người trở về thành thú vật. Các nhà duy vật biện chứng cộng sản rõ ràng là bị tâm thần. Nhưng không hiểu sao người ta lại dễ ràng tin rằng: Con người từ con khỉ qua lao động mà thành người, từ leo trèo hái lượm mà xuống đất đẽo đá, trồng trọt trăn nuôi v.v… nhờ đó mà tư duy phát triển thành người. Lập trình này có thể suy luận biện chứng là như vậy. Cái quá trình tiến hoá hàng chục triệu năm Mác và Mao lại gói gọn trong một đời người. Tế bào vỏ não, các gen di truyền có thể được chọn lọc đào thải hàng chục triệu năm lại bị bỗng nhiên sổ toẹt, mà chỉ chấp nhận lao động là vinh quang. Lao động nảy sinh ra trí tuệ và họ sẵn sàng giết tất cả trí thức để đưa những tầng lớp lưu manh, vô sản hoá mà sự thông minh trí tuệ hơn con khỉ một chút. Họ ưu tiên chọn những thành phần cơ bản, cốt cán cùng đinh hay những người đã trải qua lao động chân tay, bắt buộc phải học tập để thành tầng lớp trí thức cho cái đảng cuả Mao và Hồ. Tôi chưa muốn nói các nhà duy tâm, thần học và các khoa học gia duy truyền học quả quyết, dù có tiến trình hàng chục triệu năm con người cũng không thể có nguồn gốc từ con khỉ hay con đười ươi được.Một thế kỷ qua chúng ta phải sống không có tự do sáng tạo tinh thần.

Văn thơ là sáng tạo cuả tinh thần thì bị đảng dòm ngó bắt chẹt, kìm hãm; hơi một tí là vu khống, vu vạ nâng thành quan điểm giai cấp. Vì thuyết khỉ tổ cuả Mác, vì sự mù quáng vô học cuả tầng lớp lãnh đạo và bọn cai thầu văn nghệ mà ngày nay dân tộc ta phải chịu đại nạn, có nguy cơ mất gốc bởi nền mạo hoá nô dịch Mácxít do ông Hồ Chí Mít ra cộng truyền bá, đầu độc. Tôi mong rằng sẽ cùng các bạn văn thi sĩ hải ngoại cùng nhau thi đua sáng tác cho tuổi trẻ Việt Nam và cả cho các bậc tiền bối cuả chúng ta phải bị tù đày, bị trói buộc bẻ cong ngòi bút, phải tủi nhục sống qua cả một thế kỷ thưà thãi vô dụng.

Gọi là cây nhà lá vườn xin có mấy bài thơ muốn được chia sẻ với các bạn, tác giả viết hoàn toàn tự do tư tưởng ở hải ngoại, không chịu dưới sự dòm ngó giám sát cuả ban tuyên huấn cộng sản.

11.5.2011 Lu Hà

Khôn Hay Dại Hở Trời?

Tớ đã sinh ra ở cõi đời
Dù khôn dù dại cũng là người
Văn chương thơ phú là quyền tớ
Viết lách thì sao hại đến ai?….

Biết đâu chẳng có thằng sân sổ
Viết lách như mày quá tự do
Thơ phú xem thường khinh phép nước
Vạ mồm phải chiụ tội càng to…

Thuế khoá quyền hành cuả chúng tao
Cầm cân nảy mực trí cao siêu
Thân trâu kiếp ngựa thằng cu bé
Làn roi chuyên chính nếm mùi chưa?…

Thơ phú cuả mày đâu có hay
Chua chua đắng đắng lại cay cay
Chê bai ca thán đời dung tục
Giở khóc giở cười buồn thảm thay…

Mày cứ bô bô kể hết ra
Chân tình gan ruột nỗi riêng tư
Vô tình mày cũng moi ra hết
Thói hư tật xấu của chúng tao…

Đại diện ước mơ hàng triệu dân
Chủ chương đường lối đã ban truyền
Hiếu trung đôi ngả vuông tròn cả
Tư tưởng bôi vôi lấp phấn son…

Muốn sống khôn ranh phải ngợi ca
Tranh tài dối trá có sao đâu
Hoan hô phải dẻo như ông Hữu
Miệng lưỡi không xương bạc mái đầu….

Thân xác thì ai cũng giống ai
Sang hèn rồi cũng sẽ quên đi
Riêng cái óc người thì khác hẳn
Mấy thập kỷ qua cứ nhuộm hoài

Bình đẳng chung nhau một cái lò
Mác Lê lý tưởng trí thanh cao
Triệu người như một là thông xuốt
Chần chừ lẹt đẹt chỉ ngu lâu…

Danh xưng cao học nghe mà sướng
Phúc đức cho ai thoả ước mong
Suối vàng tìm lại muì hôi thối
Một đời thanh bạch chẳng giàu sang?…

Tớ vẫn làm thơ chỉ khóc than
Thương bao thân phận bọt bèo tan
Không quen xu nịnh đời tôi mọi
Lạc bước đầu thai ở thế gian?…

Tớ buồn thơ thẩn cũng làm thơ
Tớ kể ra đây đủ mọi điều
Luật rừng sao cấm dòng sông chảy
Nước mắt hồn thơ bao khổ đau…

Nghe nói dân ta giác ngộ cao
Mọi người được phép chỉ reo ca
Tự hào tràn ngập hơn khổ cực
Đánh thắng bao nhiêu cường quốc to ?…

Thơ phú ruồi bâu lũ lạc loài
Tâm hồn què quặt ruợu men say
Vinh danh dốt đặc lên thần tượng
Phá huỷ non sông hại giống nòi?….

Xuy tư là vốn của riêng ai
Tớ vẫn làm thơ để tặng đời
Nếu phải mang danh là phản động
Là khôn hay daị hở trời ơi?…

2008 Lu Hà

Nguyện Cầu

Con chắp tay thành kính nguyện cầu
Cầu cho bóng tối sẽ qua mau
Cho quê hương bốn muà hoa trái
Mong nắng về thơm trái tự do

Bạn hỏi vì sao đất nước nghèo
Bao nhiêu thập kỷ nối thương đau
Làng quê xơ xác màu cờ đỏ
Vắng bóng trăng soi những điệu h ò

Từng đoàn già trẻ rủ đi đâu
Mồ mả cha ông cũng dã từ
Chen chúc tha phương tìm miếng sống
Phu xe bới rác giưã thành đô

Bạn hỏi vì sao lắm kẻ giàu
Tiền tiêu như giấy sống xa hoa
Rêu rao giai cấp không còn nưã
Tư sản nay là ông bí thư

Bạn hỏi vì sao lại thế này
Hôm qua đâm chém để làm chi
Bắc Nam điạ chủ tương tàn giết
Thằng mõ giờ đây quý phái thay

Tất cả chỉ là dối trá thôi
Tuyên truyền cho mãi lũ chuột dơi
Bơm căng tô vẽ vì cộng sản
Rồi lại khom lưng sống đoạ đầy

Xin Chuá ban cho người Việt Nam
Xoá bao thù hận lấp vô luân
Cho hồn dân tộc về muôn thuở
Đoàn kết Bắc Nam chống bạo tàn

Đất nước ngày nay vẫn gió sương
Rên la quằn quại tím bầm gan
Hỡi bao hồn khổ chưa si êu thoát
Tuổi trẻ trường sơn gưỉ nắm xương

Chiến đấu vì ai hơĩ các anh
Để rồi mang đến cảnh điêu linh
Biển đông phơi xác ng ười thê thảm
Tỵ nạn chim xa chốn đậu lành

Con chắp tay quỳ gối nguyện cầu
Cầu cho dân chủ sớm đơm hoa
An lành đất nước chôn tàn b ạo
Lòng người tương aí biết thương nhau

Bao nhiêu em gaí trở về nhà
Chót daị làm dâu đi bán hoa
Hứa hẹn ngây thơ vào cạm bẫy
Để mình em chiụ chốn phương xa

Con lại cầu cho thương phế binh
Hai bên trận tuyến những người anh
Xuất cười chén lệ xin Ngài nhớ
Quằn quại thâu canh giấc chẳng lành

Còn nưã bao nhiêu những cụ già
Không nơi nương tựa thiếu chăm lo
Chiến tranh mất mát thành đơn độc
Xã hội bỏ rơi con cháu xa

Nhiều lắm con xin cầu Đức Chuá
Kể làm sao hết cảnh lầm than
Bao tang thương tắm mình trong máu
Lũ quỷ vô thần giữa thế gian

28 tháng 5 năm 2008

Lu Hà

Băng Hình Hằn Thế Kỷ

Người mẹ già tụt quần
Trước mặt tên công an
Đáng vào hàng con cháu
Nỗi căm hờn nào hơn?…

Như con chó cùng đường
Dồn dân đến chân tường
Tiếng thét hô đả đảo
Trước văn phòng trung ương

Đảng và nhà nước ơi
Chúng giết bao mạng người
Đốt nhà và cướp của
Hãy cứu dân đồng nai…

Người đàn bà dân tộc
Bế con cầm lá đơn
Chưỉ cán bộ tham nhũng
Cha bố thằng trưởng ban…

Mày liếm hết của bà
Bao nhiêu năm kiện cáo
Mày cướp cơm con bà
Ba hồn và bẩy viá…

Tiếng cô gái thét to
Bọn nó là thanh tra
Giờ phải gọi cho đúng
Nó thanh tra vú bà…

Một bà daỹ đành đạch
Báo chí hãy mở to
Cha bố thằng Vũ Chiến
Khắp phố phường xôn xao…

Lòng người như trái bom
Thuốc dồn nén bao năm
Từng đoàn người lũ lượt
Trước công quyền kêu oan

Xã hội như cơn điên
Sôi xục khắp ba miền
Dùi cui và chen lấn
Giải chiếu nằm xét đơn

Bàn tay nhỏ giơ lên
Cùng mẹ cha cuả em
Bị bắt về Cầu giấy
Hô đả đảo chính quyền

Hỡi tổ quốc non sông
Có bao giờ thế chăng
Từ bà Trưng bà Triệu
Bên vực sầu đại dương?…

Cảnh trời mưa thu bay
Bao nhiêu nỗi đắng cay
Những tấm thân tiều tụy
Cam chiụ kiếp đoạ đày

Cách mạng bảo đổi đời
Biến thú vật thành người
Cho người thành trâu ngưạ
Như sao trời đổi ngôi…

Hỡi những người công an
Nếu còn chút lương nhân
Hãy xin dừng tay lại
Roi quất theo bạo tàn

Cướp đất giưã ban ngày
Chúng hại hai con tôi
Giết người để bịt khẩu
Ôi! Ông chính quyền ơi…

Hết hình này qua đi
Thì ảnh khác laị đến
Như dòng đời buồn trôi
Diễn ra không ngừng nghỉ

Những lá đơn viết ra
Mỗi ngày như sao sa
Chất cao đầy như nuí
Pháp luật nào xét cho

Dân chủ và tự do
Chúng vẫn thường rêu rao
Gấp vạn lần tư sản
Còn ca đến bao giờ?…

2008 Lu Hà

Bàn Tay Sắt

Bàn tay sắt nhẫn tâm vào thế kỷ
Dựng thần quyền lũ ác quỷ sát nhân
Chúng dụ dỗ những tấm lòng trinh bạch
Đưa nhân loài vào mộng tưởng vô luân

Cơn gió chướng thổi từ Âu sang Á
Từ Nga xô qua Trung cộng Việt nam
Nó đảo lộn những kỷ cương giá trị
Quê hương tôi thành chiến điạ hoang tàn

Bao đói khổ bất công và nhục nhã
Vẫn đè lên dân tộc nước non này
Triệu nhân mạng bỗng hoá thành vô nghiã
Nấm mồ chôn cỏ dại dưới chân người….

Bàn tay sắt đã thọc vào tim đảng
Dựng xây nền đạo đức kẻ bất lương
Nuôi dạy trẻ những vần thơ sắt máu
Giết thật nhiều phơi tỏ tấm lòng trung

Bàn tay sắt biến người thành dã thú
Không quê hương không Tổ quốc giống nòi
Yêu Tổ quốc tức là yêu chủ nghiã
Trái tim thương gưỉ gắm chốn xa xôi…

Bàn tay sắt biến người thành vong bản
Khinh rẻ nhân dân ca tụng ngoại bang
Cúi thần phục sát nhân là lãnh tụ
Stalin sống mãi ở trong lòng….

Bàn tay sắt nhúng sâu vào tội ác
Kẻ ăn mày thành ông chủ giàu sang
Những nhân sỹ phút hoá thành phản động
Máu thành sông tưới tắm cánh đồng vàng

Bàn tay sắt cũng chẳng tha Tôn giáo
Phá hủy chuà chiền đập phá kinh luân
Bắt Cha Sứ Thiền Sư giam ngục tối
Khánh kiệt nhân tài triệt hạ văn nhân

Bàn tay sắt chính nó là chuyên chính
Một thằng điên ở sứ sở Nga xô
Thói khốn nạn nên đời y ngắn ngủi
Cộng sản xưa kia u muội tôn thờ

Bàn tay sắt châu Âu đòi chặt bỏ
Đưa nhân loài vào thế kỷ văn minh
Bàn tay sắt Việt nam còn lông lá
Như khỉ vô loài sót lại hành tinh…

2008 Lu Hà

Advertisements
Posted in: Lu Hà