Điểm Mặt Từng Tên – Bút Luận Phần 3

Posted on Tháng Năm 23, 2011

1


Thật thảm hoạ cho con cháu ông Hồ Chí Minh, đứng trước nền văn minh ào ạt như vũ bão cuả loài người thì họ vẫn lặc lè như những con lưà thồ nặng quá tải cái về cái chủ thuyết ba xu lỗi thời cực kỳ ngu xuẩn cuả Mác Lê Nin, Mao Trach Đông. Và hiện nay họ núp dưới tư tưởng không có gì cả cuả Hồ Chí Minh để nài nỉ ba Tàu làm một biểu tượng, thành trì cuả quê hương cách mạng vô sản thế giới. Thế giới  lưỡng cực đã trở thành đơn cực từ lâu. Cuộc chiến tranh lạnh đã chấm dứt. Thế nào là chiến tranh lạnh? Là cuộc chiến tranh không tuyên bố ngấm ngầm giưã hai phe Tư Bản và Đế Quốc Xã Hội thông qua những tên lính đánh thuê xung kích da vàng Việt Nam. Miền Bắc thì đánh thuê cho Nga Tàu và Miền Nam thì đánh thuê cho Mỹ.

Thực chất Miền Nam là một cuộc chiến đấu tự vệ chính đáng để bảo vệ quê hương tổ quốc theo thể chế cộng hoà tự do dân chủ. Nhưng vì các nhà lãnh đạo MNCH không thấy được sứ mạng lịch sử cuả mình, thiếu tinh thần dân tộc phụ thuộc vào sự viện trợ cuả Mỹ mà đã tự biến mình thành kẻ đánh thuê cho thế giới tự do. Không chứng minh được thuộc tính chính nghiã sẵn có, vốn có cuả mình để đến nối kẻ không có chính nghiã nguy trá mà lại giành được huy hiệu chính nghiã. Thật là một sự đáng tiếc cuả lịch sử.

Nga Tàu là kẻ xâm hấn thông qua quân đội Bắc Việt dưới chiêu bài giải phóng. Quân đội miền Nam cộng hoà phải phòng thủ bảo vệ Tổ Quốc là điều đương nhiên. Tàu – Nga và Mỹ đều đưa quân vào vào tham chiến, nhưng khốn nỗi vì cùng là da vàng, mũi tẹt, mắt xếch cả nên Bắc cộng lợi thế hơn cả khi quân Tàu cũng dép râu mũ cối, mũ tai bèo. Quân Mỹ thì mặt trắng mũi lõ nên mọi người dễ nhận ra. Đặc điểm nhân chủng tự nhiên vô tình đã giúp Bắc cộng lợi thế hơn về hình thức và thưà dịp đổ cho Mỹ là kể xâm lược.

Vì đảo Đài Loan không thể nuốt chửng được nên Mao đã lợi dụng quốc tế cộng sản, hối thúc Bắc cộng xâm chiếm miền Nam. Mà Hồ lại lại uỷ viên Quốc tế, thề hy sinh trọn đời cho quốc tế cộng sản

Vấn đề một dân tộc hai quốc gia : Hồ Chí minh cứ xảo trá nhai nhải miền Nam là máu thịt cuả mình, miền Trung là khúc ruột; để hợp pháp hoá cuộc xâm lược cuả Bắc cộng. Nhân dân Việt Nam và cả thế giới đã mắc mưu Hồ và Hồ dã chiếm thế thượng phong về cái gọi là chính nghiã. Mỹ giống như một anh chàng  giưã đường thấy chuyện bất bình mà ra tay hảo hán trượng phu giúp đỡ cứu ngưòi bị nạn lại biến thành kẻ phi nghiã.

Sự việc chỉ có vậy nhưng con cháu ông Hồ vì quyền lợi cá nhân, hạnh phúc vợ chồnng con cái mà cứ năn nỉ Tàu là quê hương cách mạng không tưởng đẻ giữ vai trò hợp pháp hoá cho đảng trong bộ máy chính quyền.

Ta hãy nghe Nguyễn Chí Cường, hay Nguyễn Trần Cường gì đó cứ mê sảng, chửi ruả ông Bùi Tín là một nhà báo, nhà văn, nhà lý luận.  Hòng bôi nhọ ông Bùi Tín đẻ kéo dài thêm ngày tàn cuả đảng:

 Trích:” Ông Bùi Tín lẩm cẩm rồi! Cuộc chiến Bắc – Nam 1865 cuả Mỹ thực chất là nội chiến  hoàn toàn chưa có Liên Xô Hay Trung Cộng đứng đằng sau chỉ đạo”. Rõ vớ vấn chụp mũ  trâng trâng vu cáo ông Bùi Tín, cái chuyện nội chiến cuả Mỹ thì lúc đó ông tổ cộng sản đang iả dầm đái dề, Nga Hoàng chưa vỡ bọng cứt,  Triều đình nhà Thanh đang tiến hành xâm chiếm Việt Nam. Lê Nin, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh đang là những con tinh trùng ngọ nguậy dãy đành đạch. Vu cáo ông Bùi Tín một cách trắng trợn mà không trích dẫn. Cường đúng là Chí Phèo ngủ mê giưã ban ngày. Mục đích cường chỉ muốn mọi người hiểu lầm  cho rằng ông Bùi Tín giả cả đang lão hoá. Theo tôi ông Bùi Tín còn minh mẫn sáng suốt chán. Tuy ông có quá khứ là cộng sản, có thể cốt cách cuả ông về mặt này mặt nọ còn hạn chế về nhận thức nhưng phải thưà nhận ông là một cộng sản phản tỉnh viết báo rất hay. Hãy loại bỏ những chi tiết, kiến thức lổi thời, hay lúc nào đó còn  có ý này ý nọ bênh vực cho cộng sản ta cũng không nên phủ nhận tất cả mọi đóng góp cố gắng cuả ông.

 Trích:” Cuộc chiến Bắc – Nam cuả VN thực chất là một cuộc mở đường nam tiến cho T Q và biến VN thành ván cờ  Domino để tháu cáy với Mỹ / Thế giới tự do nhưng lợi dụng xương máu VN”.

 Đúng là con vẹt thích dùng từ, lúc nào mở miệng cũng Domino, Domina, đù lăng xê v.v… Thật ngớ ngẩn tối nghiã vô cùng. Nếu biết nó lợi dụng xương máu VN là biết ngu rồi mà bây giờ vẫn cắm đầu theo nó  vu cáo ông Bùi Tín?

Trích: ” Mao: Chúng ta phải giành cho được đông nam châu á….xứng đáng cho sự tốn kém để chiếm lấy….”

Giọng này là giọng cuả đế quốc xâm lược, cớ sao Mỹ là ngưòi bảo vệ những nước nhỏ chống xăm lược thì lại vu cáo người ta là xâm lược? Nguyễn Chí Cuờng có phải hâm hâm không?

Trích: ” Chúng ta sẽ có sức mạng đương đầu với khối -Liên Xô- Đông Âu, gió đông thổi bạt gió tây”. Nói vậy có phải vncs là thằng mất trí, theo Nga vì chủ nghiã xã hội, theo lệnh Tàu chiếm miền Nam để chống Nga và Đông Âu. Đúng là cái lập luận chày cối rất cộng sản chí phèo, nhí nhố lẫn lộn mà cũng đòi viết bài để chỉ trích ông Bùi Tín. Ra cái điều Nga đổ, Đông Âu đổ là công cuả Tàu và Việt Nam. Một đằng tâng bốc nịch bợ Hồ Chí Minh, nhưng con cháu Hồ cứ lý luận ba lăng nhăng hoá ra Hồ Chí Minh là một đại chí Phèo tự hiến thân trâu chó cho Nga – Tàu để giét hại dân mình cho cái bàn cờ Domino gì đó cuả Cường hâm.

” Gió đông thổi bạt gió tây”. Cái chính là vận mạng cuộc sống cuả  85 triệu người không quan tâm, cứ lai nhai mãi cái gịon cuả một thằng bần cố nông Mao trạch Đông. Gió đông thổi bạt gió tây là cái mộng bành trướng đại hán cuả nó, chứ Việt nam nào có lợi lộc gì, mà leo lẻo nói theo ra điều ta cũng hiểu biết đây. Theo nó mà tốn đi 10 triệu mạng sống cuả người VN. Thôi phân tích cái mồm cuả Nguyễn Chí Cường hay Nguyễn Trần Cường như vậy đủ rồi. Không biết bây giờ làm cán bộ cán bẹt gì ở HN đây?

22.5.2011 Lu Hà

Advertisements
Posted in: Lu Hà