ĐẢNG CHỈ GIỎI ĐÀN ÁP DÂN, NHƯNG HÈN NHÁT TRƯỚC "ĐỒNG CHÍ PHƯƠNG BẮC"

Posted on Tháng Năm 28, 2011

4


Advertisements
Posted in: BIẾM