Đảng csVN – Nhà cầm quyền phải chọn thái độ ngay

Posted on Tháng Sáu 4, 2011

9


Trước những chiến thuật để thực thi chiến lược Hán hóa và thôn tính Việt Nam,ngay bây giờ đảng cộng sản và nhà cầm quyền,thiết nghĩ cần phải chọn ngay một thái độ rõ rệt về mối bang giao với Trung Cộng cùng 16 chữ vàng-4 tốt lừa bịp.

Trong suốt giai đoạn của lịch sử cận đại,đảng cộng sản đã rất may mắn vì biết nắm lấy xu thế khách quan của thời cuộc cũng như biết tận dụng ưu thế xu thời của phong trào cộng sản và những mưu mẹo trong tổ chức quản lý xã hội mà cướp được chính quyền.

Lòng dân,dẫu muốn dẫu không,trong nhiều tình huấn đã phải nhập cuộc vào xu thế ấy với lòng tự nguyện hoặc bị cưỡng bức.Cho dẫu dưới bất cứ hình thái nào,một thực thể là cộng sản đã nắm được chính quyền.Nhưng sụ cầm nắm đó chỉ là một vế của vấn đề,vế khác,giữ vững được chính quyền hay không lại là một chuyện khác.

Sự may mắn nêu trên,sở dĩ có được là nhờ vào trình độ dân trí hãy còn thấp kém cộng với sự bưng bít gian xảo mị dân kèm theo nòng súng .Vào thời đại phát triển tin học như hôm nay,sự may mắn nói trên không còn cơ may tồn tại nữa.

Bên cạnh những hệ quả khách quan của cục diện là biết tận dụng lòng dân,trong đó nền tảng đạo lý tốt đẹp ngàn năm của dân tộc đã là một lợi khí cho nhà cầm quyền.Tuy không còn ý niệm nặng nề ” Tôi-Trung ” nhưng trong tâm tư người Việt vẫn còn giữ cung cách là bổn phận của một người dân với đất nước trên quan điểm anh em một nhà.Vì quan niệm như vậy cho nên dẫu có những nhũng nhiễu từ phía chính quyền,người dân vẫn cam lòng nhẫn nhịn.

Trước những ưu ái tình nghĩa ấy,trong suốt quá trình cầm nắm quyền bính,người cộng sản đã không học được chữ thâm thúy, không biết cách xử thế cũng như không coi trọng cái tình cảm thâm thúy đầy tình tự Dân Tộc ấy.Sự hãnh tiến và ngủ vùi trên chiến thắng,từ đó nảy sinh thái độ xem thường dân,coi dân chỉ là một đám tôi tớ tầm thường.Cán bộ,những người nắm quyền trong các ngành các cấp với bao biểu hiện trịnh thượng,hà hiếp,nhũng nhiễu,tham ô lũng đoạn…Những hành vi trên,ngày càng bộc phát,sự bộc phát lấn át cả sự kiên nhẫn của đại đa số đồng bào,đưa niềm tin đến hố sâu sụp đổ toàn diện.

Hiện tình đất nước hôm nay,trước sự suy sụp thảm bại về kinh tế,bên cạnh nhà cầm quyền còn phải nhận lấy sự khinh miệt của Trung Cộng,người mà từ lâu đảng đã xem như là người anh em láng giềng tốt !.Không còn thời gian để chần chờ,đảng phải thức tỉnh để đối diện với mưu đồ xâm lăng tiệm tiến tinh vi với những bằng chứng cụ thể đã và đang liên tục xảy ra.

Chiến thuật lấn áp và Hán hóa trong chiến lược xâm chiếm toàn diện đã là chỉ dấu cho thấy rằng không có tình nghĩa chi cả,càng chẳng là sự tôn trọng dẫu đảng và nhà cầm quyền có nguyện lòng làm thái thú đồ đệ.

Sự tồn vong của quốc gia,ắt nhiên hẳn là một con đường sinh tử .Tất cả mọi suy nghĩ và quyết định của đảng cũng như nhà cầm quyền ngày hôm nay sẽ là những kết luận tối hệ trọng cho tương lai vận mệnh của đát nước lẫn vị thế của đảng trong lịch sử ngày sau.

Ý dân là ý trời,châm ngôn bất di bất dịch.Người dân có thể cam chịu nhẫn nhục trước bạo quyền đồng chủng bởi họ cho rằng dẫu sao cũng là anh em một nhà nhưng thái độ đó sẽ không bao giờ có được đối với giặc ngoại xâm.

Hôm nay,kẻ thù phương Bắc đã hiện hữu và ngày càng lấn lướt.Điều này đã khiến cho dân Việt nổi giận ,sự giận dữ mà không một thế lực nào có thể ngăn cản được.Mối hận ngàn năm nô lệ vẫn còn hằn in trong tâm khảm của mỗi một người dân như những vết sẹo muôn đời.Để thể hiện ý chí căm thù đó, trí thức,sinh viên học sinh cùng đồng bào sẽ liên tục thể hiện đình công bãi thị xuống đường ( kể cả những hình thái bạo lực ) không ngừng nghỉ cũng như không có giới hạng.

Dân tộc sẽ thể hiện ý chí chống ngoại bang,đó là điều khẳng định.

Trước tình huấn này,đảng chỉ có hai con đường phải quyết định,xin nhắc lại,chỉ có hai mà không còn con đường nào khác.

– 1 : Chọn hướng đi theo Tàu,nguyện lòng trung kiên Thái thú mà đàn áp bắn giết hầu tiêu diệt toàn bộ Dân Tộc. Hành động này sẽ được xem là hành động của những kẻ phản quốc,người dân sẽ không bao giờ tha thứ dưới bất cứ hình thức biện minh nào.

– 2 : Trở về với Dân Tộc,cùng đồng bào bảo vệ gìn giữ sự vẹn toàn của Tổ quốc kèm theo sự thay đổi thể chế độc tài toàn trị,thực thi đa nguyên đa đảng hầu mở hướng cho một tương lai Việt Nam Tự Do Dân Chủ và Hưng Thịnh.Làm được điều này thì đảng cộng sản mới may ra chuộc được những lỗi lầm trong quá khứ cũng như có thể sẽ có một chỗ đứng xứng đáng trong lòng Dân Tộc và lịch sử.

Một sự quyết định cấp bách trước khi quá muộn.Tức nước ắt vỡ bờ.

Nguyên Thạch
Ngày 05-06-2011

Advertisements
Posted in: Nguyên Thạch