# Hai Đoạn Băng Ghi Âm Rất Đặc Biệt Trước Giờ Biểu Tình

Posted on Tháng Sáu 4, 2011

0


# Hai Đoạn Băng Ghi Âm Rất Đặc Biệt Trước Giờ Biểu Tình

Đoạn băng ghi âm thứ nhất là cuộc điện đàm giữa phóng viên ChimQuốcQuốcVNCH với ông đại tá Ngô Thái Trung, người có nhiều quyền lực trong việc ngăn chận các nhà dân chủ tại Hà Nội, xuống đường biểu tình vào ngày 5/6/2011.

Đoạn băng ghi âm thứ hai của một phụ nữ có nick HaoKhiDanToc với tấm lòng yêu nước thiết tha rất đáng được ghi nhận.

Mylinhng@aol.com
https://mylinhng.wordpress.com

 

Attachment: CQQvaDaiTa.mp3
Attachment: HaoKhiDanToc.mp3

Advertisements
Posted in: Uncategorized