Thư mời của Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc

Posted on Tháng Sáu 7, 2011

6


Atlanta ngày 04 tháng 6 năm 2011

Thư Mời

Kính gởi:

– Quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần Tôn Giáo

– Quý vị đại diện Cộng Đồng, Hội Đoàn, Đoàn Thể

– Qúy vị đại diện các Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí

– Kính gởi: Toàn Thể Quý Đồng Hương

Kính thưa quý vị:

Trước hiểm họa “thù trong, giặc ngoài” đang đẩy đất nước đến bờ vực thẳm, một số đoàn thể và nhân sĩ đã thành lập Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc, gọi tắt là Lực Lượng Cứu Quốc (LLCQ) vào cuối tháng 2 năm 2010. LLCQ theo duổi 3 mục tiêu:

Diệt nội thù là đảng CSVN đang đày đọa Dân tộc, chận đứng ngoại xâm là Trung Cộng đang lăm le xâm chiếm Việt Nam, và xây dựng một nước Việt Nam dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên. LLCQ vừa thực hiện đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi (ĐLSN), phát thanh về Việt Nam nửa giờ mỗi đêm trên tần số cũ của đài BBC Luân Đôn.

Trong thời gian qua, Ban Lãnh Đạo LLCQ đã đi nhiều nơi giới thiệu LLCQ và Đài ĐLSN, trình bày đường hướng hoạt động và tiếp xúc hội thảo cùng Đồng Hương, nhằm vận động sự tham gia để cùng nhau đẩy mạnh công cuộc đấu tranh cứu nguy Tổ Quốc. .

Kính thưa quý vị:

Vì mục tiêu thiết thực nêu trên, chúng tôi tại Atlanta đã thành lập một Ban Tổ Chức, để mời ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch Hội Đồng Điều Hợp Trung Ương, và Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, Chủ tịch Hội Đồng Cố Vấn và Yểm trợ, đến thành phố Atlanta tiếp xúc cùng Đồng Hương

Buổi hội thảo được tổ chức lúc 10 giờ sáng, thứ Bảy, ngày 25 tháng 6 năm 2011

Tại Nhà Hàng Viễn Hương
4771 Britt Rd, Norcross – GA 30093
(Kế bên trường Nail cô Xuân Lan)

Chương trình:

1- Nghi thức khai mạc

2- Lời chào mừng quan khách & đồng hương của Ban Tổ Chức

3- Ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch Hội Đồng Điều Hợp Trung Ương: giới thiệu Lưc Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc và đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi

4- Lm Nguyễn Hữu Lễ, Chủ tịch Hội Đồng Cố Vấn & Yểm Trợ, trình bày về phương thức vận động yểm trợ LỰC LƯỢNG và Đài ĐÁP LỜI SÔNG NÚI

5 – Thảo luận cùng đồng hương

6- Lời Cảm Tạ của BTC

Sẽ có phần Văn Nghệ Đấu Tranh xen kẽ các tiết mục trên

Với nguyện vọng chung, Ban Tổ Chức kính mong quý vị hy sinh chút ít thì giờ quý báu cùng đến tham dự hội thảo được đông đủ.

Chân thành tri ơn sự quan tâm qúy vị

TM BTC

Nguyễn Mậu Hiệp

Liên lạc BTC:

Ông Nguyễn Mậu Hiệp: 678-770-1497
Ông Nguyễn Hữu Hy: 404-384-6304
Ông Trần Mãng: 770-310-0035
Ông Phạm Mạnh 404-279-2412
Ông Thái Sơn 408-207-2988

* Chương trình tổ chức được hai thương gia Mạnh Thường Quân bảo trợ: Nail Supply City và Nhà Hàng Viễn Hương

Báo đài Đăng thư mời ủng hộ miễn phí:

Rạng Đông
Trẻ GA
Sài Gòn Nhỏ
ViệtUS
Hồn Nước
Việttime
Tổ Quốc
Niềm Tin
Radio
Tiếng Nước Tôi
Việt Nam Hải Ngoại
Đáp Lời Sông Nuí

Advertisements