THƯỚC ĐO TÌNH NHÀ

Posted on Tháng Sáu 9, 2011

0


Các cụ ngày xưa dạy: ”Đồng thanh: tương ứng; đồng khí: tương cầu” tức là những vật hay đồ vật có cùng một tứ tiếng (thanh) thì ứng (đáp lại) nhau. Chẳng hạn một con gà trong hay ngoài chuồng gáy thì các con ở gần xa đều gáy lại (trả lời); những đồ vật cùng một khí-loại như từ-thạch (đá nam châm) thì hút sắt bởi vì chúng tìm nhau (tương cầu).

Thanh Niên Việt Nam trong và ngoài Nước đã xuống đường để lến án giặc Tàu xâm lăng. Đặc biệt tinh thần của Thanh Niên trong Nước là bài trắc nghiệm về việc ”TRƯNG CẦU DÂN Ý”, hay, nói cách khác, là bài học của HẬU SINH KHẢ ÚY (Người Sinh Sau được khâm phục, đáng sợ) dành cho người có đủ mọi ”quyền lực” trong tay mà vẫn không đồng thanh ủng hộ, lại còn ngăn cản dưới nhiều hình thức, thậm chí còn đe dọa việc làm của người yêu Nước, thương Nòi.

Người Đức nói: ”Con người là thước đo mọi sự.” (Der Mensch ist das Maß aller Dinge.” Như vậy, qua thái độ im hơi, lặng tiếng của những người vừa nêu, ai cũng thấy rõ họ thuộc thành phần nào! Người Pháp nhận định: ”Mọi người có thể giống nhau về lời nói, nhưng khác nhau về việc làm. – Những người giống nhau thì đến với nhau.” Hóa ra, chỉ có Thanh Niên xuống đường chống giặc Tàu và những ai đồng tình với họ là những người giống Anh Hùng Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Lê Lợi …

Xem phim, thấy các Bạn Trẻ yêu Nước nồng nàn, tôi nhớ đến Công Đức của Tiền Nhân giữ Nước là bài học cho Hậu Duệ nên tôi làm bài thơ như sau:

BẠCH ĐẰNG GIANG tiêu diệt giặc Tàu:
Chuyện năm xưa lưu lại đời sau !
Ông Cha ta vững chí, bền lòng !
Quân thù bại trận để lại thương vong !
Quân thù bại trận là ”kẻ lọt tròng” !

BẠCH ĐẰNG GIANG tiêu diệt giặc Tàu:
Chuyện năm xưa lưu lại đời sau !
Ông Cha ta vững chí, bền lòng !
Gia tài của Mẹ vĩ đại, vô song !
Gia tài của Mẹ phải nhớ nằm lòng !

Dạy cho con biết mến Đồng Bào
Mẹ mong con biết yêu cần lao
Con biết yêu Tiền Nhân thắng giặc xưa !
Mẹ trông con yêu mến người mình
Mẹ khuyên lơn các con hậu sinh
Mong các con hậu sinh yêu Mẹ mình !

Ngoài ra, tôi có làm bài thơ dưới đây. Xin kính tặng toàn thể Đồng Bào một MẸ ÂU CƠ.

THƯỚC ĐO TÌNH NHÀ
Phan văn Phước

”Cháy nhà”, ra mặt chuột rồi !
Ấy là những kẻ làm tôi mọi Tàu !
Thanh niên yêu Nước rũ nhau
Xuống đường đả đảo giặc Tàu hung hăng !
Ông Cha thắng trận Chi Lăng
Quân Minh hoảng hốt, khăng khăng điều đình !
Ngày nay chẳng sợ Bắc Kinh
Thanh niên không chịu ”làm thinh là hàng” !
Xứng DANH MIÊU DUỆ HỒNG BÀNG
Họ không nô lệ ngoại bang: giặc Tàu !
Noi GƯƠNG PHẤT NGỌN CỜ LAU
Của ĐINH BỘ LĨNH, theo nhau can trường
Vùng lên BẢO VỆ QUÊ HƯƠNG
Không cho lũ giặc Bắc Phương lộng hành !
Năm xưa hằng vạn quân Thanh
Bị ta đánh bại, tan tành, điêu linh !
Ba hoa ”vĩ đại, quang vinh”
Cớ sao để giặc Bắc Kinh đè đầu ?
Những ”người-đầy-tớ” ngồi đâu
Mà sao chẳng muốn ”tương cầu” với DÂN ?

Đức Quốc, 08.6.2011

Advertisements