# Hãy Biểu Tình Ngày 19/6/2011 Theo Lời Kêu Gọi Của LM Lý Và BS Quế

Posted on Tháng Sáu 15, 2011

10


# Hãy Biểu Tình Ngày 19/6/2011 Theo Lời Kêu Gọi Của LM Lý Và BS Quế
 
Qua hai cuộc xuống đường Biểu Tình Chống Giặc Tàu ngày 5/6 và 12/6 năm 2011, toàn dân đều biết rõ.
Có lẽ trên thế giới này, chưa từng có một quốc gia nào, chưa từng có chế độ nào ra tay ngăn chận và đàn áp dã man lòng yêu nước của công dân họ. Chỉ có chế độ nước tên gọi Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã làm chuyện vô cùng bị khinh bỉ đó. Nói thẳng, đây là việc làm Phản Quốc của chế độ côn đồ dã man nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam, chế độ Nguyễn Tấn Dũng.
 
Làm người Việt Nam, không một ai có thể chấp nhận hành động phản quốc này của Dũng. Quân đội đâu ??? công an đâu ??? Nếu các anh còn nhận mình là người Việt Nam, tại sao các anh đến giờ phút này vẫn chưa chịu đứng lên làm cuộc cách mạng lật đổ chế độ phản quốc này ??? Hay các anh chỉ biết cúi đầu nhục nhã làm tay sai cho chế độ để đàn áp lòng yêu nước của người dân ??? Nếu các anh không đủ can đảm đứng lên, các anh không khác gì những con chó săn ngoan ngoãn làm việc cho chế độ. Các anh nhận những đồng tiền bỗng lộc dơ bẩn của Dũng, các anh ngặm những cục xương mà Dũng đã ban phát cho các anh, các anh cũng là những tên đồng lõa tội phản quốc đấy, lịch sử sẽ muôn đời lên án tội hèn nhát, tội đồng lõa phản quốc của các anh.
 
Hãy tiếp tục xuống đường Biểu Tình Chống Giặc Tàu Xâm Lược theo lời kêu gọi của linh mục Nguyễn Văn Lý và bác sỹ Nguyễn Đan Quế vào ngày 19/6/2011 này, không ai được quyền ngăn chận lòng yêu nước của con dân Việt Nam, những ai ngăn chận là những tên phản quốc sớm muộn sẽ bị toàn dân trừng trị.
 
Ngày 15 tháng 6 năm 2011
Xin phổ biến tự do
Advertisements
Posted in: Uncategorized