# Chuyện Hai Con Khỉ

Posted on Tháng Bảy 13, 2011

0


# Chuyện Hai Con Khỉ

 
 
 
Nguyên một vườn bắp rộng lớn, 2 con khỉ mới tìm thấy nhe răng ra tỏ sự sung sướng và nhảy múa tùm lum. Thế rồi 2 con tha hồ hái bắp, con nào cũng 2 nách 2 trái, 2 tay 2 trái, rồi chúng còn khặc khặc lấy bắp chọi nhau. Bắp qúa nhiều, sao bắp qúa nhiều, thế là 2 con cứ tiếp tục hái và nhét vào nách. Chúng nhét nách hoài, nhét mãi, cũng chỉ được 2 nách 2 trái, nhưng vẫn không hài lòng, chúng cứ tiếp tục hái, chúng hái đến lúc nhìn lại, không còn một trái bắp nào trong vườn bắp,
 
 
Hai con khỉ này chẳng khác gì 2 tên cầm quyền, chúng chỉ biết ăn và phá nát tài sản quốc gia Việt Nam, đến tài nguyên cuối cùng là con người, chúng cũng tìm cách xuất cảng. Hôm nay chúng đã ngăn chận www.paltalk.com rồi, nhiều người đã không vào được Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ và nhiều diễn đàn khác nữa. Thế kỷ 21 rồi, nhưng 2 tên cầm quyền Dũng Triết không muốn cho mọi người biết sự thật về nguồn gốc khỉ của chúng thành ra chúng phải tìm mọi cách để ngăn chặn thông tin. Chúng sẵn sàng vi phạm vào điều 69 (có quyền được thông tin).
 
Ngày 12 tháng 7 năm 2011
Xin phổ biến tự do
Advertisements
Posted in: Uncategorized