# Dã Man Thiệt, Công An Đã Đạp Vào Mặt Người Biểu Tình Hôm 17/7/2011

Posted on Tháng Bảy 18, 2011

0


 # Dã Man Thiệt, Công An Đã Đạp Vào Mặt Người Biểu Tình Hôm 17/7/2011

 
Hãy lên tiếng, chúng ta không bao giờ chấp nhận hành động côn đồ này của bọn công an đối với người yêu nước, anh em của chúng ta. Hãy vùng lên đồng bào ơi, không thể chấp nhận hành động trấn áp như thế này của bọn công an. Chúng coi những ai yêu nước như kẻ thù của chúng.
 
Hãy cùng nhau xuống đường thật đông vào ngày 24/7/2011 này tại Sài Gòn và Hà Nội, để thể hiện lòng yêu nước chống giặc Tàu xâm lược, và tỏ ra thái độ của chúng ta đối với hành động vô cùng ác ôn này của bọn công an đối với người yêu nước.
 
 
In a message dated 7/18/2011 8:29:17 A.M. Eastern Daylight Time, mylinhng@aol.com writes:

 

# Dã Man Thiệt, Công An Đã Đạp Vào Mặt Người Biểu Tình Hôm 17/7/2011

 

 

 

 

 

 

Hãy nhớ lấy hình ảnh này, mà tiếp tục xuống đường ngày 24/7/2011 sắp tới này, đây là lần thứ 8.

 

 

 

 

 

 

Advertisements
Posted in: Uncategorized