# Hãy Vận Động Cho Sự Tự Do Của GS Phạm Minh Hoàng

Posted on Tháng Bảy 26, 2011

0


# Hãy Vận Động Cho Sự Tự Do Của GS Phạm Minh Hoàng
 

Được biết GS Phạm Minh Hoàng sẽ bị đưa ra tòa án bỏ túi VC xử ngày 10/8/2011 về việc vi phạm Điều 79 (lật đổ chính quyền nhân dân). Điều rất nực cười, cái chính quyền nước CHXHCNVN chẳng phải là một chính quyền “nhân dân” vì chẳng có nhân dân vào bầu ra cái chính quyền đó. Cái chính quyền hiện tại, Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng, Trương Tấn Sang làm chủ tịch nước, Nguyễn Sinh Hùng làm chủ tịch Quốc Hội Đảng, và Nguyễn Phú Trọng làm TBT ĐCSVN chẳng có dân nào bầu cho họ, tất cả đều được chỉ định bởi ĐCSVN và cái Quốc Hội Đảng phê chuẩn, nên chúng ta có thể khẳng định chính quyền hiện tại là chính quyền Đảng. Vậy GS Phạm Minh Hoàng lật đổ một cái mà không có thì làm sao kết thành tội được ??? Vậy VC hãy sửa lại Điều 79 thành “Lật đổ chính quyền Đảng”, rồi lúc đó hãy kết tội GS Hoàng.

 
Mong rằng chúng ta cùng vận động cho sự tự do của GS Hoàng:
 
http://democracyforvietnam.www.capwiz.com/democracyforvietnam/issues/alert/?alertid=52093511 (Qúy vị hãy vào đây rồi ký tên đòi Tự Do cho giáo sư Phạm Minh Hoàng)
 
 
Ngày 25 tháng 7 năm 2011
Mylinhng@aol.com
https://mylinhng.wordpress.com
Xin phổ biến tự do
Advertisements
Posted in: Uncategorized