# Cảm Ơn Bài Ca Xin Lỗi Của Nhân Dân Trung Quốc

Posted on Tháng Bảy 31, 2011

0


# Cảm Ơn Bài Ca Xin Lỗi Của Nhân Dân Trung Quốc
 
Cảm ơn những người dân Trung Quốc đã nói lên những lời công đạo. Dưới đây là bài ca xin lỗi nhân dân Việt Nam rất chân thành, mong rằng qúy vị hãy lắng nghe:
 
 
Nhà cầm quyền CS Tàu Cộng và Việt Cộng hãy lắng nghe tiếng nói của nhân dân 2 nước mà dừng ngay những tội ác đối với nhân dân của 2 nước, bằng không, nhân dân 2 nước sẽ cùng đứng lên đập tan những chế độ CS độc tài hại dân hại nước.
 
Ngày 31 tháng 7 năm 2011
Xin phổ biến rộng rãi
 
Advertisements
Posted in: Uncategorized