# Dòng Chúa Cứu Thế Thắp Nến Cầu Nguyện Cho 10 Thanh Niên Bị Bắt Giữ

Posted on Tháng Tám 15, 2011

0


# Dòng Chúa Cứu Thế Thắp Nến Cầu Nguyện Cho 10 Thanh Niên Bị Bắt Giữ
 
Đã có qúa nhiều dữ kiện cho thấy Tàu Cộng sẽ đưa quân tấn công Việt Nam, chắc chắn không phải đánh nhau bằng đạn mã tử “beng beng” như ca sĩ Thanh Lan ca ngày nào đâu. Thay vì nhà cầm quyền NTDũng cần củng cố lại những địa điểm dân Tàu đang chiếm đóng khắp mọi nơi trên toàn lãnh thổ Việt Nam, thì không, lại ra tay bắt bớ 10 thanh niên công giáo một cách trái phép. Tất cả bị bắt đều vì tỏ lòng yêu nước chống giặc Tàu xâm lược.
 
 
8 giờ tối ngày 14/8/2011 vừa qua, hàng ngàn giáo dân và thường dân đã cùng hiệp thông thắp nến cầu nguyện cho 10 thanh niên vừa mới bị bắt tài Dòng Chúa Cứu Thế ở Đường Kỳ Đồng, Sài Gòn. Qúy vị có thể lắng nghe và xem qua đoạn video clip dưới đây:
 
 
 
 
Bắt 10 thành niên công giáo là chuyện châm dầu vào lửa của nhà cầm quyền NTDũng, không khéo sẽ biến thành một cuộc biểu tình vĩ đại đòi nhà cầm quyền NTDũng phải trả tự do ngay cho 10 thanh niên công giáo đang bị bắt giữ. Chắc chắn không phải chỉ đòi hỏi nhiêu đó, mà đòi hỏi phải trả tự do ngay lập tức cho linh mục Nguyễn Văn Lý và tất cả tù nhân lương tâm hiện đang bị giam cầm tại Việt Nam.
Nhà cầm quyền NTDũng muốn thật tâm giữ nước phải biết làm hòa với dân, đừng bao giờ mong đợi 2 chiếc tàu chiến George Washington và Ronald Reagan đang hiện diện tại biển đông. Không thế lực ngoại bang nào có thể giữ được nước nếu không có sự đoàn kết toàn dân. Muốn đoàn kết toàn dân, Dũng hãy biết trả ngay tự do ngay lập tức tất cả tù nhân lương tâm đang bị giam cầm và mời gọi sự hợp tác của các nhà dân chủ để thực hiện việc trao quyền tự quyết cho nhân dân Việt Nam. Đó là cách êm thấm nhất để có thể đuổi giặc Tàu ra khỏi nước. Nên nhớ, truyền thống tốt đẹp của Hoa Kỳ là đổ xương máu để bảo vệ các quốc gia theo thể chế tự do, dân chủ, chứ không để bảo vệ các quốc gia CS đâu.
 
 
Ngày 14 tháng 8 năm 2011
Xin phổ biến tự do
 
Advertisements
Posted in: Uncategorized