# Đoàn Yêu Cầu Chấm Dứt Biểu Tình Yêu Nước Kéo Tới Nhà Anh JB Nguyễn Hữu Vinh

Posted on Tháng Tám 20, 2011

0


# Đoàn Yêu Cầu Chấm Dứt Biểu Tình Yêu Nước Kéo Tới Nhà Anh JB Nguyễn Hữu Vinh
 
Trong trang link dưới đây có 2 đoạn video clip đầy lý thú, mong mọi người chú ý lắng nghe cuộc đối thoại giữa anh JB Nguyễn Hữu Vinh và Đoàn Yêu Cầu Chấm Dứt Biểu Tình Yêu Nước:
 
Vui thiệt, một bản Thông Báo “yêu cầu” chấm dứt biểu tình yêu nước của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội lại chẳng một ai dám ký tên. Điều đơn giản, tên nào mà ký vào bản Thông Báo này, chính tên đó phản quốc rồi. Nhân dân thể hiện lòng yêu nước chống giặc Tàu, mà các anh yêu cầu chấm dứt biểu tình, vậy là thái độ phản quốc rồi còn gì nữa. Đơn giản, có tên nào dám ký vào Thông Báo để tự xác nhận mình phản quốc đâu?
 
Nghĩ cũng lạ, hiến pháp là luật mẹ, Điều 69, công dân có quyền biểu tình mà mấy anh công an cứ đem luật con Nghị Định 38 của Nguyễn Tấn Dũng ra để mà dọa nạt người dân không được biểu tình. Công an là những người thi hành Hiến Pháp và luật pháp, nhưng có lẽ tất cả các trụ sở công an cả nước chẳng có một văn bản Hiến Pháp nào ngay trong trụ sở của họ. Đã có biết bao nhiêu vụ đánh người, tra tấn đến chết người xảy ra tại những trụ sở công an vi phạm trầm trọng Điều 72 Hiến Pháp.
 

Khôi hài thiệt, báo chí, biểu ngữ trong nước được giăng đầy kêu gọi nhân dân: “Sống và làm việc theo pháp luật”, nhưng tiếc thay, các anh công an thì chẳng bao giờ tuân thủ theo pháp luật, họ chỉ làm việc theo mệnh lệnh của cấp trên.
 
Ngày 20 tháng 8 năm 2011
Xin phổ biến tự do
Advertisements
Posted in: Uncategorized