# Kinh Tế Việt Nam Đang Bị Rối Loạn

Posted on Tháng Chín 26, 2011

0


# Kinh Tế Việt Nam Đang Bị Rối Loạn 

 
 
Đúng như dự đoán của nhiều người, khi Nguyễn Tấn Dũng in tiền thêm 300.000 tỉ tiền Hồ đổ vào thị trường tài chánh để mua ngoại tệ trong quần chúng rồi châm vào sự khiếm hụt mậu dịch. Đây thật sự là số tiền ăn cướp của Nguyễn Tấn Dũng đối với nhân dân Việt Nam. Sự việc này đã dẫn đến đồng tiền Hồ càng mất gía thêm và nhân dân đã kéo nhau mua vàng, tiền tệ, hoặc hàng hóa dự trử. Theo tin trong nước, nhiều người đã chở một xe tiền Hồ đến những tiệm vàng để mua vàng.
 
 
Khi mọi người cùng nhìn về một hướng, cùng làm một công việc, là tung tiền ra, làm lạm phát phi mã, các hãng, xưỡng, công ty sản suất không có hàng nguyên liệu dẫn đến việc sa thải công nhân và làm tê liệt toàn bộ nền kinh tế. Sự sụp đổ này chắc chắn dẫn đến sự rối loạn chính trị, làm sụp đổ chế độ Nguyễn Tấn Dũng.
 
 
Ngày 26 tháng 9 năm 2011
Xin phổ biến tự do
 
Advertisements
Posted in: Uncategorized