# Công An Gỉa Côn Đồ Hành Hung Pháp Luân Công

Posted on Tháng Mười Một 25, 2011

0


# Công An Gỉa Côn Đồ Hành Hung Pháp Luân Công

Mylinhng@aol.com

Sáng ngày 24/11/2011, 9 thành viên của Pháp Luân Công cùng bận áo trắng, đến Vườn Hoa Lê Nin để tọa thiền phản đối Trung Quốc đàn áp Pháp Luân Công, vì nằm bên trái của VHLN chính là Tòa Đại Sứ của Trung Quốc tại Hà Nội. Được biết, VHLN trước đây còn được gọi là Vườn Hoa Chi Lăng, một công viên mang tên Lê Nin, nằm đối diện với Bảo Tàng Lịch Sử Quân Sự Việt Nam, ngay tại thủ đô Hà Nội. Nó nằm trên mặt phố Điện Biên Phủ, Trần Phú và Hoàng Diệu, có hình tam giác, với tổng diện tích 17.183 m2, trong đó có tượng đài Lê Nin, một tên đồ tể giết hàng triệu sinh mạng của nhân dân Nga và nhân dân các quốc gia xung quanh thuộc khối Liên Xô khi xưa.

Qua những hình ảnh được chụp lại từ một đoạn video clip dưới đây, chúng ta thấy 9 thành viên Pháp Luân Công này làm chuyện tọa thiền một cách hòa bình để cảnh báo mọi người rằng: những người bạn đồng tu của họ đang bị xách nhiểu, bị tra tấn, bị bán nội tạng bên Trung Quốc (http://www.youtube.com/watch?v=SYQEIKT3PiU&feature=results_main&playnext=1&list=PLE3F92030355F3A5A), và cũng phản đối Nhà Cầm Quyền Hà Nội đã bắt giam 2 thành viên của họ là Vũ Đức Trung và Lê Văn Thành một cách vô cớ.

http://youtu.be/zgzUa2Y9aWE

chúng ta thấy ngay đây những công an giả dạng thường dân, tấn công vào những thành viên của Pháp Luân Công. Trong số 9 thành viên theo hình chụp từ trái sang phải đang ngồi tọa thiền, thành viên thứ 2 bị chửi bới, dọa nạt, tấn công từ một hình dạng của một phụ nữ, trong bận áo đen, ngoài bận áo choàng trắng. Không dừng lại ở đây, một tên cởi trần, bận quần đỏ đã tấn công thêm người ngồi thứ 3, ngay cả dùng 2 tay sờ soạng vào người một phụ nữ để tóc dài ngồi ở vị trí thứ 4. Kế đến, tên quần đỏ này đã tấn công vào người ở vị trí số 5, kể cả việc đè đầu và lên cùi chõ vào lưng, và đẩy té nhào xuống cỏ. Cùng lúc đó, người bận quần xanh nhào vô kéo đầu người ở vị trí số 3. Coi như 2 người ở vị trí số 3 và số 5 bị hành hung rất thô bạo. 9 người tu thiền Pháp Luân Công này, họ chẳng làm phiền đến ai, và chắc chắn cũng không muốn ai làm phiền đến họ. Tổng cộng 3 người, 1 phụ nữ, 1 người quần đỏ, và một người quần xanh là ai mà làm phiền với họ? Nếu một người dân bình thường đi qua đường, không việc chi phải làm những chuyện thô bạo như thế. Trong xã hội nước CHXHCNVN, người dân đã bị Nhà cầm quyền hăm dọa đủ điều, đã làm phát triển một chủ nghĩa có tên MacKeNo (mặc kệ nó). Qua qúa nhiều đoạn video clip được phát tán trong www.youtube.com, sự thờ ơ, vô cảm của những người đứng xem, khi nhìn thấy những vụ đánh người dã man, hoặc những sự bất công trong xã hội. Từ sự dẫn chứng trên, chúng ta có thể khẳng định ngay, đấy là 3 người công an của Nhà Cầm Quyền, đã hành hung và dùng những ngôn từ tục tĩu nhất đối với 9 thành viên của Pháp Luân Công này.

Chúng tôi muốn báo động đến cộng đồng thế giới những bằng chứng vô cùng tồi bại của Nhà Cầm Quyền Hà Nội trong việc đàn áp Pháp Luân Công, cũng như đàn áp tôn giáo qua sự kiện xảy ra ở Giáo Xứ Thái Hà, và Giáo Xứ Mỹ Lộc mới đây bị đàn áp thô bạo.

Ngày 25 tháng 11 năm 2011
Mylinhng@aol.com
https://mylinhng.wordpress.com
Xin phổ biến tự do

PS:

1) English Version:

# The Vietnamese Police In Disguise Assault Members of Falun Gong

Mylinhng@aol.com

On the morning of 24/11/2011, 9 members of the Falun Gong with white shirt, came to Lenin Park to protest the Chinese persecution of Falun Gong in meditation, because on the left of the Lenin Park is the Embassy of China in Hanoi. Lenin Park formerly known as United Chi Lang Park, a park named after Lenin, located opposite the Museum of Military History Vietnam, right in the capital Hanoi. It is located on the town of Dien Bien Phu and Tran Phu Hoang Dieu, triangular, with a total area of ​​17,183 m2, including the Lenin monument, a butcher who kills millions of people in Russia and the countries around, in the old Soviet bloc.

Through the images captured from a video clip below, we have seen nine members of Falun Gong sit peacefully in meditation to warn people that their fellow practitioners are threat, tortured, and their organs are sold by the Chinese government (http://www.youtube.com/watch?v=SYQEIKT3PiU&feature=results_main&playnext=1&list=PLE3F92030355F3A5A), and also against the Hanoi government has arrested two of their members Vu Duc Trung and Le Van Thanh unreasonably.

http://youtu.be/zgzUa2Y9aWE


In the video clip, we have seen the police disguised as civilians, attacks on members of Falun Gong. In the pictures, nine members of Falun Gong, from left to right sitting meditation, the member number 2 was cursed, threaten, attacked by the shape of a woman, in black shirt, with a white coat. Next, a man in red pants attacked the number 3, even using two hands fumble on the number 4 who is a woman with long hair, and also attacked the number 5, including using hand to press the head down, with the other hand hit strongly on the back with the elbow. Meanwhile, another guy in blue pants holding hair the number 3 to wrestle down to the ground in violent assault. Nine members of the Falun Gong in meditation, they did not bother anyone, and certainly do not want anyone to disturb them. A total of three people, one woman, one in red pants, one in blue pants assaulted them? If a normal people go by, will never do such violent things like that. In the Socialist Republic of Vietnam society, people have been intimidated by the authorities, has developed a neo MacKeNo (Ignored It). Through many video clips, spreading in http://www.youtube.com, the ignorance and apathy of the bystanders, when they see the type of brutality, or the injustice in society. From the evidence above, we can confirm, the people who harassed, assaulted, and used obscene language to the members of Falun Gong are the police authorities.
 

We want to alert the world community the evidence of the authorities in Hanoi in the suppression of Falun Gong, as well as religious persecution in the events that occurred in the Giao Xu Thai Ha and Giao Xu My Loc recently.

November 25, 2011
Mylinhng@aol.com
https://mylinhng.wordpress.com
Please freely distribute

 
2) Phóng viên ChimQuốcQuốc của Diễn Đàn Hội Luận phỏng vấn một thành viên của Pháp Luân Công sau khi sự việc đã xảy ra vào ngày 24/11/2011, phần audio được đính kèm:
 
 

Attachment: 1- CQQ PV Anh Giao HocVien Phap Luân Công 25-11-2011.mp3

Advertisements
Posted in: Uncategorized