# Hãy Trừng Trị Tên Phản Bội Tổ Quốc Nguyễn Tấn Dũng

Posted on Tháng Bảy 4, 2012

0


# Hãy Trừng Trị Tên Phản Bội Tổ Quốc Nguyễn Tấn Dũng

Điều 76 của bản HP có ghi: “Phản bội tổ quốc là tội nặng nhất”. Đám công an bắt, giam, đánh đập những công dân yêu nước chống giặc Tàu chính là những tên phản bội tổ quốc. Người chịu trách nhiệm chính là tên Nguyễn Tấn Dũng. Hãy lôi đầu tên phản quốc này xuống, hãy biểu tình gạch chéo mặt NTD vào ngày 8/7/2012 này và yêu sách phải thả ngay những người yêu nước như chị Huỳnh Thục Vy, chị Phạm Thanh Nghiên, anh Điếu Cày…

Muốn vận động đông đảo quần chúng tham gia biểu tình, chỉ có cách duy nhất là chiếm lấy những đài phát thanh, truyền hình…, từ đó mới vận động được hàng triệu người xuống đường để làm cuộc cách mạng lật đổ những tên phản bội tổ quốc như Nguyễn Tấn Dũng.

Ngày 4 tháng 7 năm 2012
Mylinhng@aol.com

Advertisements
Posted in: Uncategorized