# Cùng Nhau Xuống Đường Hỗ Trợ Tinh Thần Yêu Nước Của Anh Điếu Cày, Chị Tạ Phong Tần, Và AnhBaSaiGon

Posted on Tháng Chín 16, 2012

0


# Cùng Nhau Xuống Đường Hỗ Trợ Tinh Thần Yêu Nước Của Anh Điếu Cày, Chị Tạ Phong Tần, Và AnhBaSaiGon

 

Chúng tôi mong mõi đồng bào trong và ngoài nước cùng nhau biểu tình xuống đường hỗ trợ tinh thần yêu nước chống giặc Tàu của anh Điếu Cày, chị Tạ Phong Tần, và Anhbasaigon vào 8 giờ sáng ngày 24/9/2012, tại:

Trụ sở Tòa Án Nhân Dân, Thành Phố Sài Gòn (131, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1)

Hãy cùng nhau phổ biến trên mọi trang nhà cuộc xuống đường lịch sử này. Đồng bào hải ngoại có thể biểu tình tại các tòa đại sứ hay lãnh sự của VC.

 

 

 

 

 
Advertisements
Posted in: Uncategorized