Mỹ chuyển giao vai trò ‘đối thoại nhân quyền Việt Nam’ cho Nghị viện châu Âu?

Posted on Tháng Bảy 9, 2016

0


Vào tháng Bảy năm 2016 sẽ diễn ra cuộc đối thoại nhân quyền Việt – Australia. Sau một thời gian dài lắng tiếng, người Úc đã quyết định dấn sâu hơn nữa vào công cuộc đòi hỏi quyền làm người ch…

Nguồn Mỹ chuyển giao vai trò ‘đối thoại nhân quyền Việt Nam’ cho Nghị viện châu Âu?

Advertisements
Posted in: Uncategorized