9377. Hãy khóc cho chính chị, đồng bào chị, đất nước chị trước, chị Lê Bình ạ!

Posted on Tháng Bảy 31, 2016

0


“Không ai muốn chiến tranh. Nhưng, khi bảo vệ hay lên án một cuộc chiến, chị Bình cần phân biệt và hiểu được đâu là cuộc chiến chính nghĩa, đâu là phi nghĩa. Cuộc chiến chính nghĩa bảo vệ biể…

Nguồn 9377. Hãy khóc cho chính chị, đồng bào chị, đất nước chị trước, chị Lê Bình ạ!

Advertisements
Posted in: Uncategorized