9382. Làm sao cho mỗi con người Việt Nam sống có Nhân cách?

Posted on Tháng Bảy 31, 2016

0


Hà Sĩ Phu 31-7-2016 Đôi lời của TS Hà Sỹ Phu: Được bạn bè chuyển cho đọc bài “Lời bàn về Giáo dục của người giàu nhất hành tinh Bill Gates” tôi bừng tỉnh dậy một suy tư đã ôm ấp bấy lâu nên viết n…

Nguồn 9382. Làm sao cho mỗi con người Việt Nam sống có Nhân cách?

Posted in: Uncategorized