11.078. Thư của bà Cấn Thị Thêu gửi từ ngục tối

Posted on Tháng Mười Hai 19, 2016

0


FB Trịnh Bá Phương 18-12-2016 Thư của mẹ tôi Cấn Thị Thêu gửi anh em tôi từ ngục tối nhà tù cộng sản (Lá thư thứ hai) Gửi Phương + Tư Mẹ kể sơ qua về diễn biến phiên toà, con kể lại với bà con để m…

Nguồn 11.078. Thư của bà Cấn Thị Thêu gửi từ ngục tối

Posted in: Uncategorized